Predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na Gorenjskem

17. novembra 2019 smo v prostorih Regionalne razvojne agencije Gorenjske sprejeli nekaj čez 20 predstavnikov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urada za kohezijsko politiko, katerim smo predstavili projekte in mehanizme, ki jih v tej finančni perspektivi izvajata Regionalna razvojna agencija Gorenjske in Mestna Občina Kranj.

Govorili smo o izvajanju Dogovora za razvoj gorenjske regije, projektov LAS Gorenjska košarica, ki jih vodi BSC Kranj in projektih energetske sanacije in trajnostnega urbanega razvoja, ki jih v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb izvaja Mestna Občina Kranj. S strani Regionalne razvojne agencije Gorenjske so bile udeležencem srečanja predstavljene tudi že opravljene aktivnosti in prva izhodišča Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027.   

Prijavite se na naše e-novice!.