Pričetek novega projekta C.H.A.N.G.E.R.S.2.0

V letošnjem letu smo pričeli z izvedbo novega projekta Changers 2.0., iz programa Erasmus+. Projekt se bo ukvarjal z vključevanjem starejših v izobraževanje z možnostjo učenja o zelenih, energetskih in trajnostnih temah in hkrati k dvigu digitalnih kompetenc. 10.–11. januarja 2023 je potekalo prvo partnersko srečanje v Budimpešti, kjer smo sodelovali tudi zaposleni iz področja za pametne skupnosti.

Projekt Changers 2.0 je nadaljevanje preteklega projekta Changers, ki pa je vsebinsko nadgrajen in namenjen starejši populaciji. V dveh letih se bo sedem partnerjev iz šestih držav ukvarjalo z vključenostjo starejših v izobraževanje z namenom dviga digitalnih kompetenc in zagotavljanjem dostopa do možnosti učenja o zelenih, energetskih in trajnostnih temah.  

 

Changers 2.0 dopolnjujejo nove partnerske organizacije, ki delajo neposredno s starostniki, da bi odgovorili na njihove ugotovljene potrebe. V projektu bomo razvili gradiva prilagojena za starostnike ruralnega okolja, z namenom izboljšanja dostopa do usposabljanja, ta pa bodo pripomogla k razumevanju posledic podnebnih sprememb, ter tako prispevala k bolj trajnostnemu načinu življenja in zmanjšanju energetske revščine starostnikov ruralnega okolja. Da bi dosegli ta cilj, ne bodo razvita le učna gradiva in orodja, ampak bo ustvarjena tudi metodologija za poučevanje starostnikov o temah trajnostnega in zelenega gospodinjstva na lokalni in trans generacijski ravni. Za ta namen bodo organizirana različna izobraževanja na lokalnih delavnicah, ki bodo pripomogla k dvigu digitalnih kompetenc starostnikov za katere vemo, da nimajo enakih oz. manj možnosti za učenje in omejen dostop do digitalnega gradiva.

 

Partnerstvo projekta Changers 2.0 se je 10. in 11. januarja 2023 sestalo v Budimpešti na prvem partnerskem sestanku. Partnerji smo razpravljali o glavnih mejnikih projekta, metodologiji in pričakovanih končnih rezultatih projekta. Anett Papanitz, koordinatorka projekta pri družbi CAM, Madžarska, je predstavila vrednosti in vpliv projekta in poudarila, da bodo njegovi rezultati okrepili tudi pomen programa Erasmus+ za zainteresirane deležnike in tvorce politik obravnavane tematike.

 

Prijavite se na naše e-novice!.