Pridobili 2,1 mio evrov evropskih sredstev za razvoj turizma v Karavankah

Danes, 5. 4. 2017, so bile v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020 v Celovcu podpisane pogodbe o sofinanciranju osmih razvojnih projektov čezmejnega sodelovanja v skupni vrednosti 11 milijonov evrov. Med uspešnimi projekti, ki so pridobili sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), je tudi projekt »Alpe Adria – regija doživetij«.
Projekt »Alpe Adria – regija doživetij« je v sodelovanju s šestimi slovenskimi in petimi avstrijskimi partnerji pripravila Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj). Vrednost načrtovanih aktivnosti je skoraj 2,5 milijona evrov, od tega bo 85 odstotkov (2,1 milijona evrov) sofinanciranih iz sredstev ESRR.
 
Sredstva bodo namenjena razvoju turistične ponudbe na čezmejnem območju zahodnih Karavank. To območje danes spada med turistično manj razvita. Obsega Natura 2000 območja, ima bogato biodiverziteto, številne naravne in kulturne zanimivosti, vendar pa pomanjkljivo turistično ponudbo in veliko neizkoriščenih možnosti za pohodništvo, kolesarjenje in zimske aktivnosti. Obstoječa, dobro zamišljena turistična ponudba zaradi premalo znanj in nepovezanosti deležnikov žal ne prinaša pomembnih razvojnih rezultatov. To želimo s projektom izboljšati in dvigniti kakovost ponudbe ter s tem v Karavanke privabiti večje število obiskovalcev, dolgoročno pa zagotoviti nova delovna mesta na področju turizma in v spremljajočih dejavnostih.
 
V projektu bo narejen strateški načrt turističnega razvoja, ki bo usmerjal in zagotovil trajnostni turistični razvoj območja, razviti bodo trije specializirani turistični produkti doživetij na temo pohodništva, gorskega kolesarjenja in zimskih aktivnosti, izvedena bodo usposabljanja za ponudnike turističnih storitev in namestitev, velik poudarek bo na povezovanju, promociji in na vzpostavitvi učinkovitega skupnega čezmejnega trženja turističnih programov. Za celotno območje bodo izdelani promocijski filmi in brošure, predvidene so predstavitve na sejmih doma in v tujini. Več kot polovica finančnih sredstev bo namenjena kakovostni nadgradnji infrastrukture. Pohodniki bodo imeli na voljo urejene in bolje označene planinske poti, počivališča in informacijske točke (med drugim v dolini Završnice in parku Ruteč), urejene bodo pohodniške poti v dolinah. Kolesarjem bo na voljo razgledna turno-kolesarska pot, ki bo omogočala kakovostno doživetje in varno vožnjo. Nadgradila se bo ponudba planinskih koč pod Storžičem, na Kofcah, na Zelenici, pri izviru Završnice in na Golici, v Javorniškem Rovtu bo vzpostavljen gorsko-kolesarski učni center, na Jezerskem pa zimski učno-rekreacijski center.
 
Projekt se bo začel izvajati maja letos in bo trajal do aprila 2020. V njegovo izvedbo bo vključenih dvanajst partnerskih organizacij: Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) kot vodilni partner, Planinska zveza Slovenije, Pohodništvo&kolesarjenje giz, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Občine Jesenice, Tržič in Jezersko na slovenski strani ter razvojna agencija Carnica-Region Rosental, marketinška agencija Region Villach Tourismus, podjetje Umweltbüro ter Občini Šentjakob v Rožu/St. Jakob im Rosental in Podklošter/Arnoldstein na avstrijski strani. Vsem bo skupni cilj, da Karavanke postanejo regija petzvezdičnih doživetij, prepoznavna v širšem mednarodnem prostoru.
 

Več informacij – kontaktna oseba:

Barbara Špehar

Tel.: 04 28 17 235

E-pošta: barbara.spehar@bsc-kranj.si

 

Save

Save

Prijavite se na naše e-novice!.