Program spodbujanja ženskega podjetništva se nadaljuje

Višje izobražene ženske brez zaposlitve, ki se želite podati na samostojno poslovno ali poklicno pot, se tudi letošnjo pomlad in jesen lahko udeležite poglobljenega podjetniškega usposabljanja, po njegovem zaključku pa pridobite subvencijo za samozaposlitev.

Spomladansko usposabljanje se začenja čez približno en mesec, predvidoma sredi aprila. Potekalo bo dva meseca na petih lokacijah po Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Celje, Nova Gorica, Novo mesto). Če bi želeli na takšno usposabljanje z možnostjo kasnejše samozaposlitve, se v kratkem obrnite na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni, kajti zanimanje za program je precejšnje.

V usposabljanje se lahko vključite ženske iz vse Slovenije, ki ste najmanj tri mesece prijavljene med brezposelnimi, imate najmanj višjo strokovno izobrazbo (VI. raven ali več), zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev. Znanje, ki ga pridobite s poglobljenim podjetniškim usposabljanjem, vam pomaga začeti in nadaljevati samostojno poslovno pot, s ciljem, da uresničite svojo poslovno idejo in ohranite samozaposlitev najmanj dve leti.

Pred vključitvijo v stourni program podjetniškega usposabljanja, ki ga organizira javna agencija SPIRIT Slovenija, obvezno izpolnite vprašalnik. Dobite ga pri osebnem svetovalcu ali svetovalki. Izpolnjen vprašalnik je podlaga za presojo možnosti vaše vključitve v usposabljanje. Če bi radi na usposabljanje spomladi, je pomembno, da izpolnjen vprašalnik vrnete osebnemu svetovalcu ali svetovalki najkasneje do ponedeljka, 27. marca 2017.

Potem, ko uspešno opravite dvomesečno usposabljanje za podjetništvo, na katerega vas napotimo, prejmete certifikat. Če izpolnjujete še vse druge pogoje v programu spodbujanja ženskega podjetništva, se lahko samozaposlite in pridobite subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomagajo začeti samostojno dejavnost in uresničiti poslovno idejo. Samozaposlitev mora biti v novoustanovljenem poslovnem subjektu na območju Slovenije.

Tako podjetniško usposabljanje kot subvencija za samozaposlitev se financirata iz slovenskega proračuna. Udeleženke usposabljanja prejmete dodatek za prevoz (povračilo potnih stroškov) in dodatek za aktivnost glede na dejansko udeležbo v programu.

V podjetniško usposabljanje je bilo lani vključenih 425 udeleženk. Kar 358 (84 %) se jih je po zaključku samozaposlilo in podpisalo pogodbo o dodelitvi subvencije za samozaposlitev. Izvajanje programa se nadaljuje tudi letos. Predvidenih je do 500 vključitev brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo v podjetniško usposabljanje (približno polovica spomladi, druga polovica pa jeseni) in dodelitev subvencije za samozaposlitev.

Preberite več o spodbujanju ženskega podjetništva.

Prijavite se na naše e-novice!.