Projekt CaSCo in natečaj za nagrade za inovativne izdelke iz lokalnega lesa

Velik poudarek projekta je promocija vsestranskih koristi lokalne proizvodnje in uporabe lesa za visokokakovostne inovativne izdelke, npr. manjša poraba energije za proizvodnjo, prijeten in privlačen izgled, podpora lokalnim podjetjem in krepitev strokovnih znanj, sledenje avtohtonim kulturnim vzorcem itd.

Velik poudarek projekta je promocija vsestranskih koristi lokalne proizvodnje in uporabe lesa za visokokakovostne inovativne izdelke, npr. manjša poraba energije za proizvodnjo, prijeten in privlačen izgled, podpora lokalnim podjetjem in krepitev strokovnih znanj, sledenje avtohtonim kulturnim vzorcem itd.

Tako je bil v drugi polovici leta 2018 v vseh vključenih alpskih regijah izveden natečaj za inovativne izdelke iz regionalnega lesa; le-ti s svojo inovativnostjo in kreativnostjo prinašajo podjetjem visoko dodano vrednost in nova delavna mesta. Ob tem pa, zaradi uporabe oz. vključitve regionalnega lesa in podjetij, skrajšujejo transportne kilometre lesenih projektov in s tem znatno zmanjšujejo njihov ogljični odtis. V povezavi z pozitivnim vplivom na izpuste CO2, ki jih v primerjavi z veliko bolj energetsko potratnimi materiali prinaša uporaba lesa, to pomeni da imajo ti projekti ob koncu celo pozitiven učinek na ogljični odtis podjetja in regije.

Kot v vseh vključenih regijah projekta CaSCo, smo tudi v Sloveniji izbrali svoje zmagovalne lesene projekte in sicer skupno 4, po 1 iz javnega in 1 iz zasebnega sektorja za Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo. To izhaja tudi iz dejstva, da so iz Slovenije v projektu kar 3 partnerji, poleg BSC Kranj še agencija Sinergija in E-zavod s Ptuja.

Nagrade so bile vsem 15 nagrajencem iz vključenih partnerskih regij podeljene na najvišjem politično-razvojnem dogodku za Alpe v letu 2018 in sicer na 2. letnem forumu EUSALPS, ki je potekal med 19. in 21. 11. 2018. Podelitev je potekala 20. novembra popoldan, nagrajeni projekti pa so se tekom celega dne predstavljali v t.i. Networking Village-u v osrednji dvorani foruma. Ob tem je v okviru foruma potekalo še več tematskih delavnic, med drugim tudi na temo multifunkcionalne vloge gozdov v Alpah, plenarnih sej in cela vrsta formalnih srečanj, razgovorov in mreženj.

Nagrajenci iz Slovenije:

  • Gozdna hiša (večnamenski objekt) v Mestnem gozdu Celje – Mestna občina Celje, Arhitekturni studio Ostan Pavlin;
  • Oprema kolesarske steze v Bohinju (počivališča, zavetja, mostovi, ...) – Občina Bohinj;
  • Lesena barka Ljubljanica – Anže Logar s.p., LAKERCRAFT;
  • Lesena oprema za odpadke z informativnimi tablami – Mestna občina Maribor, Srednja lesarska šola Maribor.

Med nominiranci za nagrade (skupaj 12) je bilo tudi precej inovativne notranje opreme (npr. pohištvo iz LIP Bohinj), a zaradi poudarka tokratnega natečaja na zgradbah, zunanjih objektih in leseni urbani opremi le-ti niso bili izbrani.

Več o projektu CASCO v okviru programa Interreg Alpine Space:

http://www.alpine-space.eu/projects/casco/en/home

Za dodatna pojasnila in več informacij se lahko obrnete na uros.brankovic@bsc-kranj.si ali GSM: 040 303 752 (Uroš Brankovič).

Prijavite se na naše e-novice!.