Projekt GIFT - zelena infrastruktura in gozdovi za ohranjanje biodiverzitete

V Santiagu de Compostela v Španiji je potekalo prvo srečanje partnerjev projekta GIFT, katerega glavni namen je vključitev zelene infrastrukture v sektorske politike, da bi na ta način preprečili izgubo biotske raznovrstnosti in zmanjšati vpliv podnebnih sprememb na okolje. Skratka, da bi zagotovili, da narava ohrani svojo sposobnost zagotavljanja dobrin in storitev za družbo.

Od 6. do 8. junija 2023 je v Santiagu de Compostela (Galicija) potekalo prvo srečanje partnerjev projekta GIFT (Green Infrastructure for Forest and Trees), v skupni vrednosti skoraj 2 milijona evrov, ki ga v 80 % sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, iz programa Interreg Europe. Udeležilo se ga je deset subjektov iz Evropske unije, med njimi regionalna vlada Västra Götaland (Švedska), Teritorialna agencija Flandrije (Belgija), deželna vlada Fryslân (Nizozemska), regionalna agencija Leipzig (Nemčija) in deželna vlada Rimini (Italija), Gozdarski inštitut Slovenije, Univerza v Latviji, Mestna občina Zagreb (Hrvaška), BSC Kranj (Slovenija) in Instituto de Estudos do Territorio (Španija), vodilni partner projekta in subjekt, odgovoren za organizacijo dogodka.

Dogodek je odprla deželna ministrica za okolje, ozemlje in stanovanja regionalne vlade Galicije Ángeles Vázquez. Poudarila je pomen vključevanja zelene infrastrukture v načrtovanje rabe zemljišč kot strateške izboljšave drugih sektorskih instrumentov, zlasti na področju upravljanja krajine. Vsak izmed partnerjev je na kratko predstavil svojo regijo in vlogo v projektu, predvsem pa je bilo srečanje priložnost za vzpostavitev sinergij med različnimi regijami in razpravo o nekaterih vprašanjih, povezanih z opredelitvijo najboljših praks, medsebojnih pregledov, uporabo metodologije za oceno javnih politik povezanih z zeleno infrastrukturo, aktivno sodelovanje ostalih strokovnih služb (deležnikov) ter predstavitev ključnih vprašanj, povezanih s komunikacijo in promocijio projektne vsebine. Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj bo v okviru projekta reševala izziv, kako z zeleno infrastrukturo povezati gozdna območja z mestnimi/podeželskimi/kmetijskimi območji, uvesti gozdove in drevesa v pozidana območja ter jih strateško upravljati.

Gostitelji so pripravili tudi štiri študijske obiske, kot primere dobrih praks zelene infrastrukture v okolici mesta. Najprej smo si ogledali parke in zelene površine na obrobju zgodovinskega središča Santiaga ter različnih elementov lokalne zelene infrastrukture z namenom ozaveščanja in povečanja vrednosti naravne dediščine mesta.

V nadaljevanju je sledil obisk stavbe Impulso Verde (projekt Lugo + Biodinamico), kjer smo bolj podrobno spoznali postopke načrtovanja multiekološke soseske kot modela odpornosti mesta.

Tretji obisk je obsegal ogled obnovljenih območij z avtohtonimi vrstami kot primer zelene infrastrukture, ki je v nasprotju s sivo infrastrukturo okolja (poslovni park), četrti pa otoški sistem Ínsuas do Miño, zelo pomemben in razširjen s habitati in vrstami, značilnimi za celinske vodne ekosisteme, med katerimi so tudi različni tipi poplavnih gozdov. Ta otoški sistem je vključen v biosferni rezervat Terras do Miño, ki ponuja naravne, krajinske in etnografske vrednote, povezane z upravljanjem voda v galicijski kulturi: https://www.spain.info/en/nature/terras-mino-biosphere-reserve/.

 

 

   

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.