Projekt LENA med finalisti za evropsko nagrado Natura 2000

Projekt LENA - Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju je med finalisti za evropsko nagrado Natura 2000, ki jo že petič zapored podeljuje Evropska komisija. Ta je med 76 prijavami iz 26 držav članic EU in Velike Britanije razglasila 27 finalistov letošnje nagrade Natura 2000. In med finaliste se je s tremi projekti uvrstila tudi Slovenija.

Glavni cilj projekta LENA (Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju) je bila okrepitev skupnih in povezanih pristopov ter politik za ohranjanje in trajnostno rabo zavarovanih območij, zlasti območij Natura 2000, ob Donavi in ob njenih pritokih. Projekt je hkrati ustvarjal nove priložnosti zaslužka, ki temeljijo na gospodarskih dejavnostih povezanih z naravo in nadgrajeval pozitivne vplive dejavnosti po vsej regiji.

Evropska komisija petič zaporedoma izbira najboljše projekte, ki obravnavajo okoljske in gospodarske tematike na zavarovanih naravnih območjih Nature 2000. Projekt LENA je bil izbran kot finalist za nagrado v kategoriji »Socialno-ekonomske koristi« med 79 projekti v kategoriji. Žirija bo izbrala po 1 projekt iz vsake od petih kategorij, ki bo prejel nagrado Natura 2000.

Zmagovalci bodo razglašeni oktobra 2020 na gala podelitvi nagrad v Bruslju.

 

Projekt je bil s strani BSC Kranj pridobljen v prvem razpisu evropskega programa INTERREG Podonavje in je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajanje projekta se je začelo 1. januarja 2017 in je trajalo 30 mesecev.

BSC Kranj je znotraj ožje transnacionalne skupine konzorcija projekta sodeloval pri pripravi projekta in med izvedbo projekta deloval kot vodja delovnega sklopa Sonaravni razvoj gospodarstva. Za podporo razvoju gospodarskih aktivnosti na območjih Nature 2000, z osredotočenostjo na območje Triglavskega narodnega parka, je BSC Kranj pridobil 203.200,00 EUR finančnih sredstev, s 85 % deležem sofinanciranja iz evropskega programa.

 

Hkrati se projekt LENA poteguje še za nagrado državljanov EU. To nagrado bo prejel eden od finalistov, ki zbere največ glasov od državljanov Evropske unije.

V kolikor želite podpreti projekt LENA glasujte na spletni strani Natura 2000 Award.

 

Prijavite se na naše e-novice!.