PROJEKT LENA v polnem teku, za trajnostno naravnanost pa tudi nagrajen

Projekt LENA je prejel nagrado “trajnostni projekt 2018” –“Projekt Nachhaltigkeit 2018”. Več o nagradi in prejemnikih si lahko preberete na sledečih povezavah: spletni strani, twitterju in facebook profilu.

Projekt LENA je v polnem teku. Od 4. do 7. junija 2018 je Regionalna razvojna agencija Gorenjske v ECO hotelu v Bohinju gostila preko 50 predstavnikov partnerjev in deležnikov iz 8 držav Podonavja. V torek, 5. junija je potekal transnacionalni dogodek o politikah upravljanja zavarovanih naravnih območij, posebno območij Nature2000, katerega se je udeležila tudi Laure Ledoux, namestnica vodje oddelka za biotsko raznovrstnost iz evropske komisije in predstavila možnosti pridobivanja sredstev za upravljanje in varovanje naravnih danosti na evropski ravni. Na srečanju so se tekom tedna odvijale številne delavnice, kot na primer delavnica za pripravo transnacionalne strategije za e-kolesarstvo, delavnice za pripravo priročnikov namenjenih komuniciranju vrednosti naravne dediščine, pridobivanju finančnih sredstev za razvoj zavarovanih naravnih območij, povečanju dostopnosti trajnostnih lokalnih produktov na tržišču in povečanju zmožnosti trajnostnega koriščenja naravne in kulturne dediščine v kontekstu upravljanja zavarovanih naravnih območij.  Projektni partnerji so predstavili napredek in dosedanje dosežke projekta, dogovorili nadaljnje aktivnosti, pogovori pa so se začeli tudi že o pripravi nadaljevalnega projekta in aktivnostih po zaključku projekta LENA.

8. junija smo v Bohinju, v organizaciji Regionalne razvojne agencije Gorenjske, Turizma Bohinj, Triglavskega narodnega parka in WWF Madžarska, izvedli regionalno delavnico naslovljeno »Nabiranje rastlin kot gospodarska dejavnost v zavarovanih območjih Natura2000«. Na delavnici smo predstavili sinergije FairWild standarda in znamke kakovosti TNP, obravnavali gospodarske vidike in varstvo narave v zavarovanih območjih Nature 2000 in predstavili zakonski okvir v povezavi z nabiranjem določenih vrst divjih rastlin v zavarovanih območjih.

Od 27. do 30. junija je v Tuttlingenu, v Nemčiji, potekalo izobraževanje za menedžerja e-mobilnosti kot del pilotnih aktivnosti projekta. Na njem so se srečali projektni vodje iz partnerskih držav Nemčije, Bolgarije, Romunije in Slovenije ter bodoči menedžerji E-mobilnosti. Prvi dan je prisotne pozdravil župan mesta gospod Emil Buschle, takoj zatem pa so udeleženci začeli z delom. Delavnica je bila razdeljena v teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so pridobili znanja s področij splošnega pregleda E-mobilnosti, pravne vidike in primerjavo s stanjem v Nemčiji, Bolgariji, Romuniji in Sloveniji, nalog in zahtev za delo menedžerja E-mobilnosti. Predstavljen je bil sistem polnilnic za e-kolesa v mestu Tuttlingen in okolici, organizacija sistema izposoje, tehničnih lastnostih in vrstah e-koles (električna kolesa in 'pedelec' koles s pomožnim električnim motorjem). Teoretični del se je zaključil z razpravo o merilih, marketinškem in komunikacijskem pristopu ter možnostih razvoja na regionalnem in mednarodnem trgu. V praktičnem delu so udeleženci na e-pedelec kolesih prevozili del trase Donavske kolesarske poti, si ogledali ponudbo enega izmed kolesarskih počivališč, kjer so se lastniki iz kmetijske dejavnosti preusmerili v 'kolesarjem prijaznega ponudnika' s ponudbo nastanitve, servisa in najema e-koles. Kot prikaz intermodalnosti so se na izhodišče vrnili z vlakom. Tu se je pokazala slaba lastnost e-koles namreč njihova teža. Spraviti okoli 25 kg težko kolo po stopnicah vlaka je kar zalogaj sploh če upoštevamo, da so njihovi lastniki večinoma starejše osebe. Zadnji dan delavnice so se udeleženci udeležili posveta o 'Izzivih e-mobilnosti' v kampusu Univerze Tuttlingen in si ogledali sejem 'Dan E-mobilnosti', ki je bil sploh prvič organiziran. Da je E-mobilnost v Nemčiji pomembna je dokazal tudi minister za promet dežele Baden-Württemberg gospod Winfried Harmann, ki je sejem odprl. Na ogled so se predstavili praktično vsi ponudniki e-avtomobilov in e-koles. Med njimi so bila tako mestna, gorska kot tudi tovorna kolesa. Poučna delavnica je pokazala, da se moram v Sloveniji čimprej in temeljito pripraviti na prihod e-kolesarjev, ki so velikanska priložnost predvsem za turizem.
 
LENA – DP4 je projekt sofinanciran s strani programa Interreg Podonavje. Glavni cilj projekta je  okrepitev skupnih in povezanih pristopov za trajnostno rabo v zavarovanih območjih NATURA 2000 V POREČJU Donave in njenih pritokih. Projekt ustvarja nove podjetniške priložnosti, ki temeljijo na gospodarskih dejavnostih povezanih z naravo.
 
Več o izvajanju projekta si lahko preberete tudi v priloženem obvestilu za medije, kjer povzemamo pilotne aktivnosti projektnih partnerjev – TUKAJ.
 
Vabljeni pa tudi k prebiranju projektnih e-novic - TUKAJ.
 
 
Prijavite se na naše e-novice!.