Projekt Naša industrijska dediščina naš ponos

S spletnim dogodkom in predstavitvami bogate industrijske dediščine štirih gorenjskih krajev partnerji zaključili projekt Naša industrijska dediščina naš ponos.

Naša industrijska dediščina naš ponos je projekt, v katerem je sodelovalo pet partnerjev; poleg vodilnega partnerja BSC Kranj, še Občina Bled, Muzeji radovljiške občine, Tržiški muzej in Gornjesavski muzej Jesenice. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, celotna vrednost projekta je 158.177,77 €, od tega vrednost ESRR 102.998,19 € (80 %).

 

Ker se zavedamo pomena ohranjanja industrijske kulture in tradicionalnih znanj, smo z različnimi projektnimi aktivnostmi poudarili in povezali štiri tradicionalne gorenjske obrti – vezenine, kovaštvo, čevljarstvo in graverstvo.

 

Zaključni dogodek smo izvedli 28. oktobra prek spleta, kar se je izkazalo kot odlična priložnost, da zainteresirani javnosti in strokovnim službam strnjeno predstavimo zanimivo raziskovalno delo in nove zbirke omenjenih muzejev. Prek spleta sta bili predstavljeni zbirka izdelkov Vezenine Bled, ki so na ogled na razstavi Vezenine Bled, Osem desetletij industrije čipk in vezenin v Domu krajanov Bohinjski Beli in razstava Joža Bertonclja; Umetniški kovač iz Krope, ki je na ogled v Kovaškem muzeju v Kropi. S Tržičem je povezana razstava Zgodovina obuvanja s sodobno interpretacijo obutvene dediščine in predstavitvijo današnjih tržiških čevljarjev, z Jesenicami pa obnovljena industrijska dediščina Stare Save, ki bogati naše življenje in izboljšuje podobo kraja.

 

Več o samem dogodku in posnetek najdete na tej povezavi.

 

Izjave partnerjev:

Nina Zupan, vodja projekta, BSC Kranj

»Gorenjska je bila v prejšnjem stoletju ena izmed najrazvitejših industrijskih pokrajin, tako da je slika industrijskih panog, ki so narekovale tako poslovno-ekonomsko kot tudi družbeno življenje prebivalcev, zelo raznolika. Skozi projekt smo želeli prikazati promocijo industrijske kulture in ohranjanje tradicionalnih znanj z oživitvijo industrijske kulture. Pripravljeni in izvedeni so bili štirje koncepti interpretacije industrijske dediščine – vezenine, kovaštvo, čevljarstvo in graverstvo. S projektnimi partnerji smo uspešno stkali čudovite zgodbe interpretacije industrijske dediščine. Na BSC-ju imamo kar nekaj projektov na temo industrijske dediščine, tako da se bomo še naprej trudili za ohranjanje in oživljanje industrijske kulture, v kateri vidimo veliko priložnost za razvoj regije.«

 

Mag. Monika Rogelj, Gorenjski muzej

»Gorenjski muzej je v sodelovanju z Občino Bled pripravil razstavo o tovarni Vezenine Bled, Osem desetletij industrije čipk in vezenin. Razstava je trenutno na ogled v Domu Krajanov Bohinjska Bela, kasneje pa bo del novega Medgeneracijskega centra. Industrija čipk in vezenin je pustila pomemben pečat v novejši zgodovini kraja in danes del te dediščine hrani Gorenjski muzej. Razstava prikazuje zgodovino in delovanje Vezenin Bled, od začetkov strojne izdelave vezenin in čipk leta 1924 do likvidacije podjetja leta 2004. Na ogled so izjemni izdelki, kot so najstarejše knjige vzorcev čipk, raznovrstni dekorativni tekstil in novejša oblačila iz blaga čipke, vse pa so v Vezeninah izdelovali po zamislih domačih oblikovalcev. Razstavo dopolnjujejo dokumentarni film, zloženka in katalog.«

 

Dr. Petra Bole, Muzeji radovljiške občine

»V Kovaškem muzeju v Kropi so v okviru projekta postavili novo stalno razstavo Mojster Joža Bertoncelj, umetniški kovač iz Krope. Na ogled so postavljena njegova najbolj znana in reprezentativna dela, ki so zaznamovala razvoj slovenske umetnokovane obrti. Izbrane kovane stvaritve izpričujejo mojstrov talent, bogastvo idej, ustvarjalnost, navdih in znanje. Njegove umetnine iz železa, bakra in medenine predstavljajo kulturno dediščino nacionalnega pomena in so pomembna zapuščina kroparske kovaške dediščine.«

 

Dr. Bojan Knific, Tržiški muzej

»Na Šuštarsko nedeljo, ki jo je letos vzela epidemija, smo v Tržiču pripravili Šuštarski praznik, ki smo ga v Tržiškem muzeju uvedli z odprtjem obutvene razstave v Galeriji Atrij, v nedeljo pa nadgradili z modno revijo. Na razstavi je bila prek zgodbe Obujčka in Bosonogice in ilustracij Anžeta Bizjaka predstavljena zgodovina obuvanja v svetu in na Slovenskem. Dopolnjevala so jo obuvala iz zbirke Tržiškega muzeja, tudi replike obuval, ki predstavljajo ključne spremembe v zgodovini obuvanja. Na modni reviji z naslovom Nekdanji in današnji sloves tržiških čevljarjev so manekeni predstavili obutev, ki jo danes izdelujejo tržiški čevljarji.«

 

Dr. Marko Mugerli, Gornjesavski muzej Jesenice

»V projektu se je predstavila Industrijska dediščina STARE SAVE. Obnovljenih je bilo petnajst enot industrijske dediščine nekdanje železarne, z njimi se je popestril prikaz predelave železove rude do različnih jeklenih izdelkov. Železarska dejavnost je fužinarjem prinašala dobiček, zaposlenim pa blagostanje. Svoj vidik življenja v naselju predstavi pet zgodovinskih likov, in sicer fužinar iz 18. stoletja Pavel Bucelleni, fužinar iz 19. stoletja Viktor Ruard in njegova žena Ana Ruard, plavžar in skrbstvena sestra. Za živahnejši utrip v naselju poskrbimo z dogodki, kot sta bila vseslovensko srečanje kovačev ter taljenje železove rude. Obiskovalci Stare Save so bili navdušeni nad prikazi kovanja, podkovanja konja, postavljanjem vetrne peči in taljenjem rude. Projekt je pokazal, da je lahko industrijska dediščina poučna, zabavna in nam je lahko v ponos.«    

 

Verjamemo, da so udeleženci dobili odličen vpogled v zadnje pridobitve v projekt vključenih muzejev, prav vse pa iskreno vabimo, da si zbirke in razstave Gorenjskega muzeja, Muzejev radovljiške občine, Tržiškega muzeja in Gornjesavskega muzeja Jesenice po sprostitvi ukrepov ogledajo tudi v živo.

 

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.