Projekt sodelovanja E-NOSTAVNO NA KOLO

V okviru LAS Gorenjska košarica se je v začetku poletja zaključil projekt sodelovanja E-NOSTAVNO NA KOLO. Z investicijami v podporno infrastrukturo, z ureditvijo kolesarjem prijaznih postajališč ter z razvojem koncepta standardizacije smo spodbujali kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

Od prepoznavanja potencialov in urejanja kolesarjem prijaznih počivališč do spodbujanja trajnostne mobilnosti in certificiranja turističnih ponudnikov.

Gorenjsko podeželje je prepredeno z atraktivnimi lokalnimi in poljskimi potmi, vse več je tudi tras, ki so namenjene izključno kolesarjem, kar povečuje varnost vse bolj številčne skupine udeležencev v prometu. Redkejše so urejene in označene kolesarske poti, ki so prepogosto omejene na občinske meje. S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura že povezuje preko občinskih in regijskih meja, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin. Prav tem »osnovnim sestavinam« razvoja kolesarske mobilnosti, tudi z vidika kolesarskih gostov, smo dali poudarek v pravkar zaključenem projektu E-nostavno na kolo.

 

V projektu sodelovanja E-nostavno na kolo je združilo znanja in moči pet lokalnih akcijskih skupin: LAS Gorenjska košarica, LAS s CILjem, LAS loškega pogorja, LAS Za mesto in vas in LAS Srce Slovenije. Z območja LAS Gorenjska košarica pa so z vsebinskim delom in naložbami sodelovali: LAS Gorenjska košarica – BSC, d.o.o., Kranj kot vodilni partner, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora, Občina Naklo in Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma.  

 

Skupna sofinancirana vrednost celotnega projekta sodelovanja je slabih 400 tisoč evrov, skupna sofinancirana vrednost za območje LAS Gorenjska košarica pa je 90 tisoč evrov. Sredstva prispeva Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

 

Z novo opremo na kolesarskih poteh, s certificiranjem kolesarjem prijaznih ponudnikov, izobraževanjem o uporabi električnih koles ter prenosom dobrih praks med območji LAS, se bo zavedanje in ponudba za kolesarje tudi na območju LAS Gorenjska košarica dvignila na višjo raven. To bo vplivalo na povečanje trajnostnih oblik kolesarskega turizma, nova delovna mesta in prepoznavnost območja LAS.

 

Doseženi rezultati projekta E-nostavno na kolo so podrobneje predstavljeni v prispevku, ki je na voljo na tej povezavi.

 

Projekt sodelovanja E-nostavno na kolo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 

Razstava Razvoj kolesarstva na Slovenskem

 

 Zemljevid Gorenjskega kolesarskega omrežja s predlogi izletov

 

 Servisni stebriček z vtičnico za polnjenje e-koles v Cerkljah na Gorenjskem

 

 Urejeno počivališče v Podbrezjah, občina Naklo

 

Prijavite se na naše e-novice!.