Projekt SuSTowns: mednarodni seminar v Solunu, Grčija

Med 21. in 24. septembrom 2021, je v Solunu, v Grčiji, potekalo tretje srečanje partnerjev projekta SuSTowns. Glavna tema je bila preobrazba majhnih sredozemskih mest v privlačne destinacije, predvsem s poudarkom na trajnostnem turizmu. Na srečanju smo predstavili naš turistični biser, občino Bled, in naše izkušnje na poti v trajnostni turizem.

Projekt SuSTowns – izboljšanje trajnostne turistične privlačnosti v majhnih očarljivih mediteranskih mestih – spodbuja ohranjanje kulturne in naravne dediščine v manjših turističnih destinacijah, vključenih v pilotno izvedbo projekta. V času trajanja projekta si projektni partnerji izmenjujejo znanja in dobre prakse ter razvijajo trajnostne turistične akcijske načrte.

Mednarodni seminar je bil tretje »v živo« srečanje partnerjev projekta, katerega cilj je predstaviti in razširiti metodologije, prakse in orodja, preizkušena in potrjena v pilotnih regijah SuSTowns. Udeleženci smo obiskali mesto Aristotle, eno od pilotnih področij projekta, znano po Stagiri, bližnjem rojstnem kraju velikega filozofa Aristotela (roj. 384 pr. n. št. ) in velikem samostanu pod Sveto goro Athos, ki je obenem projektno pilotno območje grških projektnih partnerjev. Med razvojem lokalnih akcijskih načrtov in po korakih metodologije, predlagane s strani projekta SuSTowns, je bilo izbranih pet strateških stebrov, ki bi jih bilo treba upoštevati v projektnih pilotnih območjih: upravljanje in promocija destinacije, lokalni spominki in gostoljubnost, kulturna dediščina in identiteta, naravna dediščina in kakovost okolja ter aktualno, kar odraža tudi potrebo, ki izhaja iz pandemije, obvladovanje krize.

Ob partnerskem sestanku, je potekala tudi mednarodna konferenca, s številnimi pomembnimi deležniki in odločevalci na področju turizma v regiji. Projektni partnerji in predstavniki pilotnih področij smo predstavili svoja območja iz regij v Italiji, Albaniji, Sloveniji, Španiji, na Hrvaškem, Portugalskem in v Grčiji. Predstavitev občine Bled in trajnostnih ukrepov, ki se za namen omejitve pretiranega izkoriščanja destinacije, kot turističnega bisera, je bila za udeležence navdihujoča, ker so le redka pilotna območja tako trajnostno naravnana. Govorili smo o zagotavljanju lokalnih doživetij in o nastanitvah, s ponudbo nadstandardnih storitev in lokalnih izdelkov, ki bodo gosta dlje zadržali na destinaciji. Hkrati smo poudarili skrb za optimalno varstvo okolja in spoštljiv odnos do naravne, gastronomske, kulturne in zgodovinske dediščine.

Na Bledu imajo trenutno za izposojo na voljo 38 električnih koles, s čimer pripomorejo k zniževanju ogljičnega odtisa, obenem pa turiste spodbujajo tudi k vožnji z vlakom, s pomočjo turističnih paketov, ki smo jih razvili v projektu SuSTowns. Ponudba hrane lokalnih pridelovalcev je na zavidljivem nivoju. Uredili so pipe za vedno dostopno pitno vodo, prizadevajo si za prihodnost Bleda kot turističnega kraja brez odpadkov.

Bled je prepoznan kot ena najbolj zaželenih svetovnih turističnih destinacij in treba si je prizadevati, da kljub tako številnemu obisku turistov ostane pravi biser alpskega sveta.

 

   

Prijavite se na naše e-novice!.