Projekt ZELENA GORENJSKA za obuditev degradiranih območij na Gorenjskem

Naravne danosti Gorenjske, predvsem majhen delež uravnanih površin in pomanjkanje prostora za različne dejavnosti so od nekdaj pogojevale razvoj naselij, katerih prebivalci so skrbno čuvali najboljšo kmetijsko zemljo. Kljub prizadevanjem lastnikov zemljišč so nekatere pozidane površine postajale slabše izkoriščene, degradirana in opuščena območja so nastajala tudi znotraj podeželskih območij.

Neurejene zelene površine, deli vasi in vaških jeder, ki jih pestijo pomanjkanje vsebin in opuščanje dejavnosti, kazijo podobo krajinskega ambienta, slabšajo kakovost življenja in kakovost doživljanja, zato je treba še posebej odgovorno načrtovati investicije in njihov razvoj na podeželju usmerjati prav na obstoječe pozidane površine.

V projektu ZELENA GORENJSKA, ki se je izvajal v okviru LAS Gorenjska košarica in je bil delno financiran iz sredstev Evropskega regionalnega sklada za razvoj podeželja, so se v želji po urejanju podeželskega prostora povezale štiri partnerske organizacije. V projektu so tako sodelovali Regionalna razvojna agencija – BSC Kranj kot vodilni partner, Mestna občina Kranj, občina Gorje in občina Preddvor.

 

V okviru projekta so bila revitalizirana tri območja v gorenjskih podeželskih naseljih – grajsko dvorišče v Preddvoru, čebelarska pot Brdo – Predoslje – Kranj z čebelnjakom, ki povezuje ohranjanje narave in okoliške pridelovalce lokalne hrane ter preurejeno območje ob Gorjanskem domu v Zgornjih Gorjah v rekreativno površino.

Projekt ZELENA GORENJSKA je bil izveden z željo, da bi bili v pomoč in spodbudo pri nadaljnjem urejanju opuščenih območij ter ustvarjanju kakovostnega bivanjskega okolja na območju LAS Gorenjska košarica.

 

Več o projektu: https://www.las-gorenjskakosarica.si/projekt-zelena-gorenjska-za-obuditev-degradiranih-obmocij-na-gorenjskem/

 

Projekt ZELENA GORENJSKA delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Prijavite se na naše e-novice!.