Proračun EU za okrevanje: REACT-EU

Evropska komisija je v okviru predloga načrta za okrevanje »Next Generation EU« predlagala pobudo REACT-EU, ki vključuje 55 milijard evrov dodatnih sredstev, ki naj bi bila na voljo za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD). Države članice naj bi lahko same odločale o usmerjanju teh sredstev.

Z REACT-EU se bodo obstoječim programom kohezijske politike dodala nova dodatna sredstva k obstoječim sredstvom za obdobje 2014–2020 in nadgradila predlagana sredstva za obdobje 2021–2027.

Da bi zagotovili, da bodo ta sredstva hitro na voljo za zadostitev potreb realnega gospodarstva, se predlaga, da se dodatno financiranje v letu 2020 sprosti z usmerjeno revizijo finančnega okvira za obdobje 2014–2020.

Pobuda REACT-EU bo zagotovila dodatno financiranje za najpomembnejše sektorje, ki bodo temelj trdnega okrevanja. Vključevala bo naložbe za ohranjanje delovnih mest, med drugim s shemami skrajšanega delovnega časa in podporo za samozaposlene. Ta sredstva se lahko uporabljajo tudi za podporo ukrepom za ustvarjanje delovnih mest in zaposlovanje mladih, podporo zdravstvenim sistemom ter zagotavljanje obratnih sredstev in naložbene podpore malim in srednje velikim podjetjem. Takšna podpora bo na voljo za vse gospodarske sektorje, vključno z zelo prizadetima turizmom in kulturo. Dodatna podpora se bo uporabila tudi za naložbe v evropski zeleni dogovor in digitalni prehod ter dopolnila znatne naložbe na navedenih področjih, ki se že izvajajo v okviru kohezijske politike EU. Države članice bodo lahko same odločale o usmerjanju sredstev.

Več informacij najdete TUKAJ.

Prijavite se na naše e-novice!.