Razkritje osnutka akcijskega načrta e-MOPOLI

Slovenski partner projekta e-MOPOLI, RRA Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj je v mestni občini Kranj, v torek, 8. 9. 2020, organizirala javni dogodek za razkritje akcijskega načrta e-MOPOLI za spodbujanje uporabe mobilnosti na alternativna goriva.

Slovenski partner projekta e-MOPOLI, RRA Gorenjske – BSC, d.o.o., Kranj je v mestni občini Kranj, v torek, 8. 9. 2020, organizirala javni dogodek za razkritje akcijskega načrta e-MOPOLI za spodbujanje uporabe mobilnosti na alternativna goriva.

BSC Kranj je, v okviru projekta e-MOPOLI, naslovil državni operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, in sicer vsebino prednostne osi, ki obravnava ukrepe za uvajanje električne mobilnosti. V obstoječem operativnem programu so bile za naložbe podprte samo pametne polnilnice za e-vozila. Preko projektnih učnih dejavnosti so si partnerji e-MOPOLI izmenjali znanje o dobrih praksah na področju raziskav in inovacij, politik in prevzema mobilnosti na alternativna goriva na trgu. Izmenjava dobrih praks je služila kot osnova in navdih za predlagane politike, da bi obstoječi operativni program nadgradili na način, da se predlagane ukrepe vključi v novi operativni program za obdobje 2021–2027.

Cilji dogodka so bili razkritje predlaganih ukrepov za pospeševanje uvajanja vozil na alternativna goriva v akcijskem načrtu e-MOPOLI, pridobiti javno soglasje za predlagane ukrepe in povratne informacije o potrebah na lokalni ravni javne uprave in v gospodarstvu, pridobiti ideje strokovne in splošne javnosti za izboljšave.

Dogodek, ki je v načrtu projekta uvrščen med delavnice regionalne skupine deležnikov, je gostil naslednje govornike: slovenskega projektnega partnerja e-MOPOLI, strokovnjaka iz Inštituta za javno-zasebna partnerstva in direktorja Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo.

Slovenski projektni partner e-MOPOLI je predstavil projekt in 17 dobrih praks iz Belgije, Italije, Norveške, Romunije, Grčije, Finske in Latvije. Dobre prakse so bile razvrščene v pet tem. Pet tem je bilo:

  • infrastruktura - spodbude za podporo izvajanju infrastrukture,
  • spodbude za uporabo vozil na alternativno gorivo,
  • lokalni / regionalni akcijski načrti za električno mobilnost in druga alternativna goriva, infrastrukturo in multimodalno mobilnost,
  • ukrepi za povečanje uporabnosti javnega potniškega prometa z vozili na alternativna goriva,
  • podpiranje tehnološkega razvoja in gospodarstva, povezanega z vozili na alternativna goriva,

 

Partner je predstavil tudi politike, predlagane v osmih akcijskih načrtih partnerjev e-MOPOLI.

Strokovnjak z Inštituta, ki je bil član interesne skupine za pripravo akcijskega načrta e-MOPOLI, je predstavil osnutek akcijskega načrta e-MOPOLI in koordiniral razpravo.

Predstavnik ministrstva za infrastrukturo, ki je bila kot organizacija tudi član pripravljalne skupine akcijskega načrta in opazovalec v projektu e-MOPOLI, je predstavil pričakovanja v naslednji perspektivi 2021 - 2027 v smislu financiranja in stanja zakonodaje za celostno načrtovanje mobilnosti, ki je v pripravi. Udeleženci so sprožili živahno razpravo s predstavnikom ministrstva in med seboj.

 

Prijavite se na naše e-novice!.