Razpis, ki formalno začenja digitalizacijo gorenjskih občin

Digitalizacija počasi osvaja svet, upreti pa se ji ne morejo niti najbolj vztrajni. Na Ministrstvu za javno upravo poteka javni razpis pametnih mest in skupnosti, ki bo izbranim konzorcijem nudil 100 % financiranje demonstracijskih projektov. Pomembnosti koraka s časom se zavedajo tudi gorenjske občine, zato pripravljajo pravi bojni plan.

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je 12. februarja 2021 objavilo javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (JR PMIS), ki je pritegnil pozornost slovenskih občin, seveda pa ni bilo nič drugače tudi na Gorenjskem. Gre za enega izmed prvih javnih razpisov s področja pametnih mest in skupnosti, na katerega se lahko prijavijo občine, združene v konzorcije. Uspešna kandidatura na razpisu pomeni pridobitev nepovratnih sredstev EU za digitalni in trajnostni razvoj regionalnega okolja s ciljem dviga kvalitete življenja lokalnih prebivalcev.

 

Upravljanje z viri in infrastrukturo, skrb za okolje, zdravo in aktivno življenje, mobilnost, logistika in transport, kultura, šport in turizem ter varnost in zaščita so vsebinska področja, ki jih razpis  »JR PMIS« naslavlja z namenom pospešitve uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin oziroma vsestranskega digitalnega preoblikovanja Sloveniji, kot predvideva tudi Slovenska strategija pametne specializacije S4. V tem okviru lahko konzorciji občin na podlagi svojih prioritetnih ter podpornih idej v sodelovanju s slovenskimi ponudniki digitalnih storitev pridobijo nepovratna sredstva v višini od 300.000,00 do 1.000.000,00 EUR. Demonstracijski projekti se bodo izvajali 24 mesecev. V sklopu JR PMIS je na voljo 8.000.000,00 EUR sredstev, kar pomeni, da bo MJU podprl vsaj 8 konzorcijev, ki bodo z inovativnimi pristopi naslavljali potrebe po digitalizaciji lokalnega okolja. Regionalno sodelovanje je  ključnega pomena, saj se morajo občine znotraj konzorcijev poenotiti na področjih, ki jih razpis predvideva, glede prioritet v prihodnosti, kot tudi glede obstoječih aktivnosti občin ter še posebej občinskih podatkovnih baz, ki jih je potrebno v skladu z zahtevami razpisa objaviti na portalu OPSI. Najpomembnejše pri JR PMIS je soustvarjanje trajnostnega, pametnega okolja, ter vključevanje civilne družbe v procese digitalizacije, sprejemanje sprememb s strani končnih uporabnikov, torej ljudi in vključevanje nevladnih podpornih sistemov, ki bodo omogočili, da bodo uvedene rešitve zaživele tudi v praksi z dodano vrednostjo za občane in lokalno družbo.

 

V primeru uspeha na JR PMIS bodo občine znotraj konzorcija skupaj s slovenskimi ponudniki digitalnih rešitev ustvarjale nove, inovativne digitalne rešitve, katerih primarni cilj je služiti občanom na račun dviga kakovosti bivanja, kakovosti občinskih storitev, stroškovne učinkovitosti ter transparentnega delovanja lokalne samouprave. Pametne, trajnostne in samovzdržne skupnosti so nastajajoča ureditev današnje družbe, ki zaradi sodobnih kompleksnih izzivov, kakor so podnebne spremembe, globalizacija, staranje prebivalstva ter digitalna disrupcija, potrebuje drugačne, pametne načine organiziranja in delovanja. Pametne in digitalne rešitve bodo ljudem nudile oporo, pomoč, človeka pa bodo razbremenile tistih aktivnosti, ki so preproste in ponavljajoče, a so po drugi strani skoraj samoumevne, kakor je npr. avtomatsko odčitavanje elektrike in vode v realnem času. Pametna oskrba starejših na domu bo dobrodošla pomoč marsikateri skupnosti, kar pa ne pomeni avtomatične izgube človeškega stika, saj izraz 'pametna' v tem kontekstu pomeni načrtovanje, sporočanje, naročilo nege ali kosila za starejše na učinkovit ter uporabniku prijazen način, brez nepotrebne rabe virov in s pomočjo mobilnega telefona. Z optimizacijo delovanja in izvajanja storitev s pomočjo digitalizacije bo življenje v prihodnosti varnejše, skrbi pa bodo manjše zaradi obveščanja v realnem času ter predvidevanja scenarijev, ki jih bo zbiranje podatkov omogočilo. Tako bodo občani pravočasno prejeli opozorilo pred bližajočo se nevihto s točo oz. bodo opozorjeni, v kolikor bo v zraku preveč za uporabnika škodljivih snovi, kakor je npr. cvetni prah ali drugi alergeni.

 

Uspešna pridobitev nepovratnih sredstev je trenutno primarna misija Gorenjskega konzorcija, za kar se močno trudijo vse vpete občine, ki že skoraj dva meseca vlagajo veliko truda in energije v pripravo dokumentacije za razpis ter si v luči regijske povezanosti želijo uspeha. Pridobljena nepovratna sredstva bodo uspeh celotne regije, ki ji srce bije v ritmu složnosti in regijskega razvoja. Z razvojem, preizkusom in predstavitvijo demonstracijskih digitalnih rešitev, pa bo največ pridobilo lokalno okolje vsake konzorcijske občine, saj so občani ter lokalne skupnosti ključni in končni uporabniki prav tisti, ki jim bodo vpeljane digitalne rešitve tudi v največjo korist.

Prijavite se na naše e-novice!.