Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2017–2020 za gorenjsko regijo

Regijska koordinacijska skupina, ki jo sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti, javnih izvajalcev na področju socialnega varstva (CSD-jev, VDC-jev, CUDV-jev in domov za starejše), nevladnih organizacij, uporabnikov in BSC Kranj, je pripravila osnutek Regijskega izvedbenega načrta socialnega varstva 2017–2020 za Gorenjsko.

Državni zbor je aprila 2013 sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020 (NPSV), ki jo je na izvedbeni ravni potrebno konkretizirati z nacionalnim in regijskimi izvedbenimi načrti. Namen regijskih izvedbenih načrtov je predvsem opredeliti potrebe regije na področju socialnega varstva, cilje, aktivnosti in akterje (izvajalce).

Center za socialno delo Kranj (v nadaljevanju: CSD Kranj) je bil s sklepom Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) določen za pripravo, spremljanje in poročanje o izvajanju regijskega izvedbenega načrta za območje gorenjske statistične regije. Za celotno obdobje sta predvidena dva regijska izvedbena načrta (v nadaljevanju: RIN), ki se nanašata na naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica in na naslednje centre za socialno delo: Kranj, Jesenice, Radovljica, Škofja Loka in Tržič.

RIN na področju socialnega varstva 2014–2016 za gorenjsko statistično regijo je regijska koordinacijska skupina potrdila junija 2014.

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je pripravil poročilo o spremljanju uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, ki si jo lahko preberete tukaj.

V juniju 2017 pa je regijska koordinacijska skupina pripravila osnutek RIN na področju socialnega varstva 2017–2020, v katerem so navedena področja socialnega varstva, na katerih ostajajo potrebe uporabnikov v gorenjski statistični regiji nezadovoljene. Kot odgovor na to, so navedeni prioritetni programi, s katerimi nameravamo v izvedbenemu načrtu do leta 2020 zmanjšati oziroma odpraviti prepoznan primanjkljaj.

Prijavite se na naše e-novice!.