Regionalna razvojna agencija Gorenjske in Mestna občina Kranj na evropskem tednu regij in mest z dobro prakso podpornega okolja za podjetništvo

Na letošnjem evropskem tednu regij in mest je bila posebna pozornost posvečena potrebi po močni kohezijski politiki po letu 2020, da bi presegli strukturne ovire, spodbudili človeški kapital in izboljšali kakovost življenja. V ospredju je bilo tudi upravljanje lokalnih posledic globalizacije, digitalna preobrazba, podnebne spremembe in učinkovite regionalne ter lokalne strategije za mlade, vključevanje migrantov in socialna vključenost.

Kohezijska politika EU je v tridesetih letih od svoje vzpostavitve leta 1988 postala glavno naložbeno orodje, ki mesta in regije podpira pri ustvarjanju delovnih mest in gospodarske rasti, krepitvi konkurenčnosti in trajnostnega razvoja ter izboljševanju kakovosti življenja državljanov. Njen glavni cilj je odpraviti razlike med regijami EU in znotraj njih ter prispevati k skladnemu razvoju in blagostanju Evropejcev.

Kot je ob otvoritvi dogodka dejal predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz, »Vlaganje v kohezijo ni le vprašanje denarja, temveč je odraz naših temeljnih evropskih vrednot. Dokazuje, da velike probleme 21. stoletja lahko rešimo le s skupnimi napori in solidarnostjo, in sicer prek sodelovanja med evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi. Krčenje vlaganj bi bilo v nasprotju z evropskimi cilji teritorialne, ekonomske in socialne kohezije. Danes bolj kot kdaj koli prej potrebujemo močno kohezijsko politiko, če naj EU osvoji srca in razum državljanov, ki jim služi. Unija brez kohezije ne more obstajati.«

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: »Danes govorimo o prihodnosti naših regij in mest, vendar pravzaprav govorimo predvsem o prihodnosti Unije, saj sta ti zelo povezani. Komisija bo v naslednjem desetletju še naprej podpirala regije in mesta v njihovem prehodu na bolj inovativno in okolju prijazno gospodarstvo, s katerim bi zagotovili delovna mesta, rast in napredek. Kohezijska politika, ki je ena od najbolj konkretnih primerov solidarnosti v EU, bo pri tem imela ključno vlogo, kot to velja tudi za Obzorje Evropa, Erasmus+, InvestEU ter vse druge programe in pobude iz našega predloga za prihodnji proračun EU. Da bodo regije in mesta pravočasno prejeli podporo, je sporazum o prihodnjem dolgoročnem proračunu EU nujno treba doseči pred evropskimi volitvami.«

Komisarka za regionalno politiko Corina Creţu je povedala: »Ponosna sem na predlog za novo, sodobnejšo, prožnejšo in poenostavljeno kohezijsko politiko, ki smo ga predstavili maja. Vendar nas čaka še veliko dela. Da bomo lahko leta 2021 dejansko začeli vlagati, moramo prihodnje programe začeti načrtovati zdaj.«

Pavel Telička, podpredsednik Evropskega parlamenta, je dejal: »Kohezijska politika je najmočnejši izraz solidarnosti v EU. Z naložbami v okviru kohezijske politike uresničujemo dolgoročne cilje Unije, zato je treba karseda povečati njen potencial po letu 2020 ter okrepiti njeno prožnost, dodano vrednost ter doslednost in skladnost s procesom evropskega semestra. Z več poudarka na porabi, stalnemu objektivnemu ocenjevanju (ki temelji na kazalnikih) in morebitnih popravkih, bomo okrepili ekonomsko rast ter ustvarili nove priložnosti, zlasti na perspektivnih področjih, za vse evropske državljane. Evropski teden regij in mest ponuja enkratno priložnost za razpravo o prihodnosti kohezijske politike s tistimi, ki imajo znanje in izkušnje s terena.«

Evropski odbor regij je v želji po močni kohezijski politiki za vse regije in mesta v novem proračunu EU po letu 2020 skupaj z vodilnimi združenji EU, ki zastopajo mesta in regije, lani ustanovil zavezništvo za kohezijo  #CohesionAlliance  – gibanje državljanov, h kateremu lahko pristopi vsakdo, ki meni, da mora kohezijska politika ostati steber prihodnosti EU. Izjavo zavezništva je od njene predstavitve ob začetku lanskega evropskega tedna regij in mest podpisalo več kot 8.000 podpornikov, med njimi 114 regij, 110 mest in okrožij, 45 združenj regionalnih in lokalnih oblasti, 30 poslancev Evropskega parlamenta, 35 evropskih sektorskih združenj in 141 drugih partnerskih ustanov, kot so univerze, raziskovalni centri in evropska združenja za teritorialno sodelovanje. Izjavo je še mogoče podpisati. Zavezništvo bo pozorno spremljalo sedanja medinstucionalna pogajanja o proračunu.

Povzeto po objavi na spletni strani Evropskega odbora regij.

V okviru dogodka na letošnjem evropskem tednu mest in regij, imenovanega »Regije in mesta za socialne inovacije«, sta sodelovali tudi Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj in Mestna občina Kranj. Franja Gabrovšek Schmidt je na dogodku predstavila ključne značilnosti, prednosti in izzive gorenjske regije. Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar pa je v okviru panela »Ekosistem za socialne inovacije« govoril o podpornem okolju za podjetništvo, socialno podjetništvo in inovacije na primeru Kranja. Poudaril je, da so pri tem ključni infrastruktura, stabilno financiranje in ljudje. V svojem govoru je predstavil tudi delo Fundacije Vincenca Drakslerja, Layerjevo hišo in Kranjsko coworking skupnost Kovačnico.

Dogodek je potekal v soorganizaciji partnerjev projekta SOCIAL SEEDS programa Interreg Europe, katerega partner je Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj.

Fotografije z dogodka si lahko ogledate TUKAJ.

Prijavite se na naše e-novice!.