Regionalni koordinatorji ETM predstavljeni na 7. nacionalni konferenci o celostnem prometnem načrtovanju

 

V sklopu projekta ReMOBIL so bili lani ustanovljeni regionalni centri mobilnosti (RCM), prek katerih šest partnerskih regionalnih razvojnih agencij preizkuša regionalni model upravljanja mobilnosti. Ena od nalog oz. aktivnosti RCMjev je tudi regijska koordinacija Evropskega tedna mobilnosti (ETM). 

V Laškem je bila 1. marca sedma Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju, ki se je je udeležilo kar 200 predstavnikov občin in različnih strokovnjakov s področja trajnostne mobilnosti.  Osrednja tema konference je bila parkirna politika, ki so jo v plenarnem delu, tudi s primeri dobrih praks, predstavili domači in tuji strokovnjaki.

Drugi del je bil organiziran v obliki štirih delavnic, in sicer na teme izvedbe ETM 2023, parkirne politike, pravilnikov CZPN v pripravi in smernic za pripravo prostorskih aktov.

Na pobudo mag. Polone Demšar Mitrovič iz Direktorata za trajnostno mobilnosti in prometno politiko pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo smo na delavnici ETM 2023 na kratko predstavili tudi naše RCM in regionalne koordinatorje ETM.

Katere so glavne naloge Regionalnih centrov mobilnosti za področje ETM?

  • vsak RCM ima regionalnega koordinatorja ETM, za Gorenjsko je to Mateja Dolžan (dolzan@bsc-kranj.si);
  • smo podpora ministrstvu (MOPE) in občinam v regiji pri komuniciranju na lokalni in še posebej regionalni ravni;
  • izvajamo komuniciranje na celoletni ravni, ne le v času ETM;
  • smo podpora občinam pri povezovanju njihovih lokalnih ETM dogodkov;
  • izvajamo regijske dogodke.

 

ETM 2023

Slogan Trajnostno povezani ostaja tudi letos. Osrednji ukrep občin, o katerem smo razpravljali in podajali ideje na konferenci, pa bo letos osredotočen na aktivnost »Pospravimo ulice«.

 

Infrastruktura za pešce in kolesarje je marsikdaj sicer primerna, a jo nepravilno parkirani avtomobili, zabojniki za smeti, oglasni panoji in nevzdrževane žive meje ter druge ovire delajo nevarno in nepregledno. Nekatere občine imajo to urejeno z odloki, druge žal ne. Marsikje pa na poteh srečujemo tudi resnejše ovire – ulično razsvetljavo, table, znake – ki bi jih bilo potrebno odstraniti oz. bolj smiselno umestiti v prostor.

 

V okviru aktivnosti »Pospravimo ulice.« bo ETM občine po vsej Sloveniji povabil, da ovire zabeležijo, na eni izbrani ulici ali območju pa jih odstranijo oz. za njihovo odstranitev pripravijo akcijski načrt. Pri snovanju teh aktivnosti in povezovanju le-teh na regijskem nivoju bomo občinam v pomoč regionalni koordinatorji, ki bomo prve sestanke sklicali takoj po objavi javnega razpisa, ki bo predvidoma sredi aprila.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.