ReMOBIL mednarodna poletna šola trajnostne mobilnosti za študente

Študentje pozor! V okviru projekta ReMOBIL vabimo študente študijskih programov arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture, geografije, geodezije, prostorskega načrtovanja, prometnega inženirstva, gradbeništva, ekonomija, sociologije … na mednarodno poletno šolo trajnostne mobilnosti, ki bo potekala med 18. in 22. septembrom 2023 v Ljubljani.

 

V svetu in tudi v Sloveniji se v zadnjem času vse več pozornosti namenja trajnostni mobilnosti in spodbujanju uporabe okolju prijaznejših oblik prevoza. Varne in učinkovite kolesarske poti znotraj ene regije so pomembne za spodbujanje trajnostne mobilnosti in zmanjševanje uporabe osebnih avtomobilov.

Dolžina poti, ki jo je nekdo pripravljen prekolesariti za dnevna potovanja od doma do šole, službe, se lahko razlikuje glede na različne dejavnike, kot so razdalja med domom in šolo oz. delovnim mestom, vreme in lastna fizična pripravljenost. Če upoštevamo povprečno hitrost kolesarjenja 15 km/h, potrebujemo približno 40 minut za prevoz 10 km, z e-kolesi se ta razdalja povečuje. Za dnevno mobilnost je smiselno tudi povezovanje različnih načinov transporta, z ureditvijo t.i. večmodalnih točk (npr. s kolesom do postaje javnega potniškega prometa in nadaljevanje vožnje z avtobusom ali vlakom). Vse bolj priljubljeni postajajo sistemi izposoje koles, ki omogočajo priročen prevoz na krajših razdaljah. Uporabniki si lahko izposodijo kolo na eni in ga po končani vožnji vrnejo na drugi postaji.

Varne in udobne kolesarske poti pa je smiselno povezati tudi znotraj regij in med regijami, z izgradnjo manjkajoče kolesarske infrastrukture, zagotavljanjem varnih parkirišč za kolesa in vzpostavitvijo učinkovito povezane mreže sistema izposoje koles.

Poletna šola, ki je namenjena študentom prve in druge bolonjske stopnje ali študentom enovitih magistrskih študijskih programov, bo izvedena med 18. in 22. septembrom v okviru projekta ReMOBIL in s sodelovanjem Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG).

K sodelovanju vabimo študente študijskih programov arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture, geografije, geodezije, prostorskega načrtovanja, prometnega inženirstva, gradbeništva, ekonomija, sociologije. Maksimalno število udeležencev je 20. Vsi udeleženci bodo ob zaključku dobili potrdilo o udeležbi na poletni šoli v vrednosti 4 KT. Delavnice bodo vodili strokovnjaki in pedagogi, ki sodelujejo v projektu ReMOBIL in na omenjeni fakulteti. Pridružili pa se nam bodo tudi strokovnjaki iz prakse, lokalnih skupnosti in NVO.

Prijave sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do ponedeljka 14. avgusta 2023.

 

 

Namen poletne šole je pridobitev znanja, kako načrtovati varno in udobno kolesarsko infrastrukturo ter izboljšati pogoje za trajnostno mobilnost v regiji. Cilj poletne šole bo določiti točke, kjer bi bilo smiselno vzpostaviti sistem izposoje koles in e-koles ter pripraviti predlog poteka kolesarske infrastrukture do postajališč javnega potniškega prometa na primeru Osrednjeslovenske razvojne regije oz. Ljubljanske urbane regije (LUR).

Projekt ReMOBIL naslavlja dolgoročno zmanjševanje negativnih okoljskih učinkov prometa, ki so posledica neuporabe trajnostnih oblik mobilnosti tako na lokalni, regionalni kot tudi državni ravni. Cilj skuša doseči na več načinov. Prioritetno, preko prenosa praks naslavlja vzpostavitev učinkovitega načrtovanja trajnostne mobilnosti v regijah preko vzpostavitve modela regionalnega upravljanja mobilnosti in oblikovanja smernic.

 

Več o poletni šoli, programu in prijavah je na voljo na tej povezavi: https://www.fgg.uni-lj.si/remobil-mednarodna-poletna-sola-trajnostne-mobilnosti-za-studente/.

 

Veselimo se vaše udeležbe in skupnega ustvarjanja!

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.