S projektom SuSTowns do akcijskega načrta za spodbujanje trajnostnega turizma

Na programu Interreg Mediteran smo pri BSC Kranj uspešno pridobili sredstva za izvajanje projekta SuSTowns, ki se je uradno pričel novembra 2019, konča pa se junija 2022. Glavni pričakovani rezultati projekta so dokumenti, ki bodo naslavljali trženje in promocijo turizma prek novih metodologij in tehnoloških orodij in tako prispevali k strategiji, usmerjeni v stabilizacijo turističnih tokov.

Sredozemsko območje ima značilna majhna mesta, ki so sčasoma postala turistične destinacije za veliko število obiskovalcev. Čar sredozemskega prostora je tudi v očarljivih majhnih mestih, ki postajajo vedno bolj priljubljena turistična destinacija za večje število obiskovalcev, kar omogoča rast in razvoj ozemlja. Zahvaljujoč promocijam in trženju turizma, modnim trendom in trendom mladih, turistični tokovi v teh mestih pridobivajo vedno večjo veljavo. Toda ta majhna mesta so po koncu glavne turistične sezone podvržena velikemu upadu števila turistov. Poleg tega jim grozi tudi intenzivno izkoriščanje njihovih ozemelj, kar lahko vodi v prekomerno obremenjenost z infrastrukturo in storitvami v času, ko je turistična sezona v upadu.

Izziv projekta je urejanje procesov trženja turizma, onemogočanje kolapsov bistvenih javnih storitev zaradi čezmerne uporabe in zaviranje uničevanja tradicije, naravnega okolja in kulturne dediščine mest in vasi, kjer je prisoten množični turizem. V Sloveniji se projektne pilotne aktivnosti izvajajo v občinah Bled in Bohinj.

V pilotnih občinah na Gorenjskem smo tako že pričeli s pripravo »Akcijska načrta za trajnostni turizem« z upoštevanjem projektne metodologije, ki opisuje splošni postopek razvoja lokalnih akcijskih načrtov za spodbujanje trajnostnega turizma. Razvoj turističnih akcijskih načrtov mora temeljiti na načelih popolnega upravljanja kakovosti, aktivnem sodelovanju in prispevkih lokalnih deležnikov, ki jih neposredno ali posredno zanima turistični sektor (lokalne akcijske skupine). Ključno pri tem je, da Akcijski načrt oblikuje skupina ljudi (naročnik, izvajalec, lokalne akcijske skupine), ki pozna področje obravnavane problematike na lokalnem nivoju in njene vloge ter potenciala v turizmu, tako na strokovno – teoretičnem kot tudi praktičnem področju. V proces dela bodo vključeni ključni deležniki iz lokalnega okolja, ki jih zadeva opredeljeno področje. Izvedli bomo delavnice s ključnimi deležniki za vsako pilotno občino posebej. Pri tem bomo upošteval terminski načrt ter dodatno izvedli enodnevno usposabljanje deležnikov. Cilj usposabljanja je podrobnejša seznanitev zainteresiranih strani z metodologijo za razvoj akcijskih načrtov, razvitih v okviru projekta, ter z načeli celovitega upravljanja kakovosti in z načeli trajnostnega turizma, na katerih mora temeljiti akcijski načrt.

Prijavite se na naše e-novice!.