Še vedno na voljo sredstva za študije izvedljivosti inovativnih projektov malih in srednjih podjetij

Javna agencija SPIRIT Slovenija obvešča potencialne prijavitelje, da je za 2. odpiranje vlog v okviru Javnega razpisa »Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 1« na voljo 350.000 EUR sredstev. Rok za prijavo na 2. rok je 15. maj 2017.

V okviru javnega razpisa, ki ga je agencija objavila 9. decembra 2016, bo sofinancirana izdelava vsaj 30 študij izvedljivosti za inovativne projekte malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so po predložitvi predloga na prvo fazo SME Instrumenta Obzorje 2020 s strani Evropske komisije prejeli certifikat odličnosti, tako imenovani »Seal of Exellence,« vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev niso prišli v izbor za sofinanciranje. Poleg navedenega se morajo projekti uvrščati tudi v eno od prednostnih področij uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (izključeno je področje trajnostnega turizma).

Javni razpis bo prispeval k spodbujanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg ter krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega uveljavljanja na obstoječih kot tudi novih evropskih in globalnih trgih. Slovenskim malim in srednje velikim podjetjem bo omogočil pripravo bolj kakovostnih prijav na drugo fazo SME Instrumenta Obzorje 2020, obenem pa tudi lažji dostop do drugih virov financiranja.

Več o javnem razpisu

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si.

Prijavite se na naše e-novice!.