Skupno razpisanih 2,16 mio EUR bo letos okrepilo 40 inovativnih start-upov

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v petek, 24. 3. 2017, v Uradnem listu RS št. 14/2017 objavil javni razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij, preko katerih lahko mlada inovativna podjetja s potencialom rasti dostopajo do nepovratnih sredstev, ki so namenjena razvoju produkta.

Do 54.000 EUR subvencije za zagon inovativnega podjetja

Mlado inovativno podjetje, ki izpolnjuje pogoje razpisa, lahko prejme največ do 54.000 EUR subvencije za poplačilo stroškov v treh izplačilih, in sicer:

  • kritje stroškov, nastalih od 1.9.2016 do 31.7.2017 v višini do 10.000 EUR
  • kritje stroškov, nastalih od 1.8.2017 do 31.1.2018 v višini do 12.000 EUR
  • kritje stroškov, nastalih do 1.2.2018 do 28.2.2019 v višini do 32.000 EUR

2,16 mio EUR bo letos okrepilo okvirno 40 novih zagonskih spodbud

Skupno 2,16 mio EUR razpisanih zagonskih spodbud bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem, ustanovljenim v obdobju od 1.1.2016 do 15.3.2017, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočilo hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in lažji tržni preboj.

Razpis P2 je tudi letos tesno povezan z Iniciativo Start up Slovenija

Tudi letos je produkt P2 tesno povezan z Iniciativo Start:up Slovenija, v katero so vključeni vsi deležniki podjetniškega ekosistema. Podjetja bodo poleg pridobljenih finančnih sredstev deležna tudi intenzivnega svetovanja, administrativne podpore, intenzivnih izobraževalnih delavnic in aktivnega povezovanja z zasebnimi investitorji. Prav tako pa se bodo lahko podjetja udeležila enega izmed mentorskih programov oz. si izbrala individualnega start-up mentorja.

Na razpis se lahko prijavijo vsa inovativna mlada podjetja

Na razpis se lahko prijavijo vsa mlada podjetja, ki imajo inovativen produkt s potencialom rasti, kljub temu, da predhodno niso sodelovala v okviru tekmovanja Start:up Slovenija 2017.

V okviru javnega razpisa P2 2017 se zagotavljajo sredstva Evropske kohezijske politike za spodbude za zagon tehnološko inovativnih podjetij, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.

 

Vir: Slovenski podjetniški sklad, 24. 3. 2017, www.podjetniskisklad.si/sl/

Prijavite se na naše e-novice!.