Skupščina LAS Gorenjska košarica zadnje dni decembra potrdila 13 novih projektov iz 4. javnega poziva

Skupščina LAS Gorenjska košarica je zadnje dni decembra potrdila 13 novih projektov iz 4. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014–2020.

Skupščina LAS Gorenjska košarica je v postopku 4. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014–2020 na svoji 6. seji 20. decembra 2021 potrdila sofinanciranje 13 projektov.

Devet projektov bo predloženih v potrditev na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, štirje projekti pa na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Omenjeni organi nato odločijo o odobritvi ali zavrnitvi operacije za sofinanciranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja-EKSRP (8 projektov), Evropskega sklada za regionalni razvoj-ESRR (4 projekti) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo-ESPR (1 projekt).

 

Projekti, potrjeni s strani skupščine LAS Gorenjska košarica (6. seja Skupščine, 20. 12. 2021) po skladih:

EKSRP:

 • Dobro smo
 • Žive legende
 • Pametna osvetlitev
 • Živa dediščina
 • Medgeneracijski ŽIV-ŽAV
 • Seme preteklosti je seme prihodnosti
 • Lokalno GOR
 • Naš sadovnjak

ESRR:

 • Rane ekrana
 • Zelena Gorenjska
 • Socialno vključevanje starejših in mladih
 • Vozlišče podjetniške odličnosti

ESPR:

 • Trajnostni ribogojski center

 

Ekipa LAS Gorenjska košarica je v teh dneh po pravnomočnosti sklepov že pričela z vnosom vlog, ki jih je potrebno pristojnim organom predložiti v potrditev prek dveh različnih aplikacij.

Vsebinski del projektov bo predstavljen na spletni strani LAS Gorenjska košarica v rubriki Projekti, do nje lahko dostopate prek povezave: https://www.las-gorenjskakosarica.si/clld_projekti/.

 

Prijavite se na naše e-novice!.