Slovensko-avstrijski projekt Expedire

Pet partnerjev iz Slovenije in Avstrije je zagnalo projekt Expedire, v okviru katerega nameravajo k izvozu spodbuditi 50 novih podjetij, ob tem pa ustvariti 10 slovensko-avstrijskih poslovnih partnerstev. Cilje nameravajo med drugim doseči z organizacijo dogodkov mreženja podjetij ter izobraževanjem. Za podjetja bodo storitve brezplačne.

Partnerji v 1,4 milijona evrov vrednem projektu, katerega bo 85-odstotno financirala EU, so Center za internacionalizacijo Avstrijske Štajerske (ICS), gospodarska zbornica avstrijske Koroške (WKK), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Mariborska razvojna agencija (MRA) in podjetje Ortner Reinraumtechnik. Projekt bo trajal tri leta in se bo zaključil 31. marca leta 2020.

Programsko območje, s katerega lahko prihajajo v projekt vključena podjetja, sicer ne pokriva obeh držav v celoti. Zajema osem slovenskih in devet avstrijskih regij.

V prvi fazi projekta bodo partnerji oblikovali bazen okoli 300 malih in srednjih podjetij, ki jih bodo podrobno analizirali in tudi povprašali, kakšne težave imajo oziroma kaj jim je doslej še preprečevalo izvozno aktivnost. Nato bodo z mreženji in izobraževanji, ki jih bodo izvajali na obeh straneh meje in tudi prek interneta, skušali spodbuditi 50 novih podjetij k izvozu ter pripomoči k nastanku 10 novih poslovnih partnerstev.

Podjetja se ob vstopu na tuji trg srečujejo s številnimi novimi izzivi - na primer vprašanji zakonodaje, transporta, novih tveganj in podobno. V ICS pa ob tem pogosto slišijo tudi, da zainteresirana avstrijska podjetja na slovenski strani ne najdejo ustreznih partnerjev.

Projekt spodbujanja prvega izvoza slovenskih podjetij v Avstrijo in obratno je zelo smiseln, saj je sosednji trg za veliko malih in srednjih podjetij pogosto naraven prvi korak. Avstrija je pogosto neke vrste testni trg za slovenska podjetja, ki želijo širiti svoj izvoz v Nemčijo ali druge države zahodne Evrope, na drugi strani pa avstrijska podjetja Slovenijo uporabljajo kot prvo točko na poti na trge nekdanje Jugoslavije.

Slovenski izvoz v Avstrijo je lani znašal 1,8 milijarde evrov, medtem ko so avstrijska podjetja v Slovenijo izvozila za 2,7 milijarde evrov blaga in storitev. Slovenija je tako kljub majhnosti najpomembnejša izvozna destinacija za avstrijska podjetja, vsak Slovenec pa letno porabi za okoli 1300 evrov avstrijskih izdelkov in storitev.

Internacionalizacija je proces, ki zahteva trdo delo, dobre informacije, lobiranje in kanček sreče. Razen sreče projekt Expedire pokriva vse pomembne dejavnike. Veliko malih in srednjih podjetij ima omejene kadrovske vire, zato pogosto za resen pristop k internacionalizaciji zmanjka tako časa kot znanja. S projektom bodo partnerji skušali priti naproti na način, da del teh bremen prevzamejo na svoja ramena.

Več o projektu Expedire

Prijavite se na naše e-novice!.