SOCIAL SEEDS - projektne informacije

BSC Kranj skupaj s še šestimi partnerji izvaja projekt izkoriščanja potencialov socialnih podjetij SOCIAL SEEDS (Exploiting Potentials of Social Enterprises through Standardized European Evaluation and Development System). Celotna vrednost projekta, ki se izvaja od aprila 2016 do aprila 2021, je 1.693.050 EUR in je v višini 82,5 % sofinanciran s strani Evropske Unije, iz programa Interreg Europe.

Socialno podjetništvo v zadnjih letih pridobiva na pomenu in ima velik razvojni potencial in odpira možnosti za razvoj novih delovnih mest. Predstavlja tisti trajnostni koncept gospodarstva, ki ga odlikuje odpornost na tržne pretrese, velik potencial za socialno integracijo in zaposlovanje ter odlična prilagojenost lokalnim izzivom. Projekt SOCIAL SEEDS se s konkretnimi ukrepi za ustvarjanje ustreznih pogojev razvoja socialnega podjetništva osredotoča na vplivanje na lokalne, regionalne in nacionalne politike. Partnerji verjamemo, da bodo dosežki projekta učinkovito prispevali tudi k oblikovanju evropske politike na področju socialnega podjetništva.

Več projektnih informacij lahko preberete tukaj.

Dodatne informacije: Helena Cvenkel, tel.: 04 28 17 239, e-pošta: helena.cvenkel(at)bsc-kranj.si

Prijavite se na naše e-novice!.