Socialna ekonomija - izzivi in priložnosti

Regionalna razvojna agencija Gorenjske vas, v okviru projekta SOCIAL SEEDS in dnevov socialne ekonomije na Gorenjskem, vabi na regijski posvet, ki bo v četrtek, 14. junija 2018, ob 12. uri v prostorih coworking skupnosti KOVAČNICA, Župančičeva ulica 22, Kranj.

Socialno podjetništvo v zadnjih letih pridobiva na pomenu, ima velik razvojni potencial in odpira možnosti za razvoj novih delovnih mest. Predstavlja tisti trajnostni koncept gospodarstva, ki ga odlikuje odpornost na tržne pretrese, velik potencial za socialno integracijo in zaposlovanje ter odlična prilagojenost lokalnim izzivom.

Projekt SOCIAL SEEDS, katerega je v začetku leta 2016 pridobila Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj, se z ukrepi za ustvarjanje ustreznih pogojev razvoja socialnega podjetništva osredotoča na vplivanje na lokalne, regionalne in nacionalne politike. Partnerji, ki prihajamo iz različnih evropskih držav (Madžarske, Italije, Češke, Poljske, Belgije, Nemčije in Slovenije) verjamemo, da bodo dosežki projekta učinkovito prispevali tudi k oblikovanju evropske politike na področju socialnega podjetništva. Tako smo marca 2018 v Mariboru, letošnji evropski prestolnici socialne ekonomije, soorganizirali Forum socialne ekonomije EU regij z naslovom »Skupaj oblikujemo prihodnost Evrope« in mednarodno konferenco »Spodbujanje socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi«, ki je potekala v soorganizaciji krovnega Evropskega združenja socialne ekonomije »Social Economy Europe«, Združenja Socialne ekonomije Slovenije, Kabinetom predsednika Vlade RS, projektnimi partnerji projekta SOCIAL SEEDS in Regionalno razvojno agencijo Gorenjske, BSC Kranj.

Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti.

V okviru dnevov socialne ekonomije na Gorenjskem, bosta v organizaciji Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj, v mesecu juniju izvedena dva dogodka in sicer:

  • Etično oglaševanje in marketing z družbenim učinkom, ki je potekal 5. junija 2018 in
  • Regijski posvet o socialni ekonomiji, izzivi in priložnosti, ki bo potekal 14. junija 2018, od 12. do 15. ure.

Na prvem dogodku smo govorili o tem, kaj je etika, etično poslovanje, družbeni učinek, marketing, prodaja, trženje z družbenim vplivom, o orodjih etičnega oglaševanja, kako si lahko pomagamo s stiki z javnostmi in še marsičem.

Na regijskem posvetu pa bo govora o socialni ekonomiji, podpornih aktivnostih, aktualnih spremembah zakonodaje, delovanju in aktivnostih Združenja Socialne ekonomije Slovenije, kampanji #KUPUJEM ODGOVORNO ter delujočih socialnih podjetjih. Na dogodku se nam bodo pridružili predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bodo predstavili Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu in ukrepe podpore pri ustanavljanju in delovanju socialnih podjetij. Posvet bo namenjen tudi predstavitvi Združenja Socialne ekonomije Slovenije in kampanje #kupujem odgovorno ter primerov socialnih podjetij, med katerimi se bo predstavilo tudi socialno podjetje Vincenca Drakslerja.

Oba dogodka bosta izvedena v prostorih coworking skupnosti Kovačnica, na Župančičevi ulici 22, v Kranju.

Prosimo, da svojo udeležbo na regijskem posvetu, ki je za udeležence brezplačen, potrdite na elektronski naslov: franja.gabrovsek.schmidt@bsc-kranj.si.

Več o projektu SOCIAL SEEDS: http://www.interregeurope.eu/socialseeds/

Projekt SOCIAL SEEDS je sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa Interreg Europe.

Vabilo s programom najdete tukaj.

 

Prijavite se na naše e-novice!.