Sodobna Gorenjska – kjer so pametni procesi in ljudje

Prisotnost digitalnih tehnologij v vseh vidikih človeške družbe močno spreminja način interakcije posameznikov, organizacij, podjetij in kultur. Digitalna transformacija zagotavlja bolj kakovostne, predvsem pa bolj enostavne javne in kolektivne storitve, vključno z olajšanjem sodelovanja na daljavo, hkrati pa ustvarja tudi nove izzive in tveganja.

Pomembnosti trenutka za tranzicijo se zavedamo tudi v Regionalno razvojni agenciji Gorenjske.

 

Digitalizacija kot ključni razvojni steber EU

V obdobju 2021–2027 je kohezijska politika EU določila krajši in sodobnejši meni petih političnih ciljev za podporo rasti, kjer se na prvem mestu nahaja bolj konkurenčna in pametnejša Evropa. Sredstva za razvojne projekte iz področja digitalizacije so najvišja do sedaj, ključni pogoj za financiranje teh, pa je vključitev končnih uporabnikov digitalnih rešitev in storitev v sam razvoj in na koncu dejanska aktivna uporaba digitalnih orodij v vsakdanjem življenju ljudi. 

 

Ustanovitev področja za pametne skupnosti

V okviru Regionalne razvojne agencije Gorenjske, smo v letošnjem letu ustanovili sektor za pametne skupnosti, v okviru katerega želimo občinam in podjetjem ter posameznikom pomagati pri razvoju novih digitalnih produktov in storitev, širiti in pridobivati znanje ter izkušnje na področju digitalizacije in preko sodelovanja omogočiti vzpostavljanje novih partnerstev, s katerimi bo mogoče uspešneje nagovarjati sodobne izzive, kakor so Covid-19, digitalizacija in digitalna transformacija, prometna varnost, varstvo in oskrba starejših ter mnoge druge aktualne tematike. Vsa omenjena področja vplivajo na kakovost življenja ljudi, to pa mora biti prioriteta razvojnih organov gorenjske regije. Kot ključni regijski akter, smo se zavzeli komunicirati, povezovati, soustvarjati in plemenititi razvojne projekte iz naslova digitalne transformacije za ključne deležnike in končne uporabnike.

 

Regionalna strategija digitalne transformacije

Jeseni 2020 smo pričeli z raziskavo med gorenjskimi občinami in ostalimi deležniki, potem pa smo kot prva regija v Sloveniji pripravili temeljni strateški dokument z vsebinami in naložbami v digitalizacijo, z nazivom »Akcijski načrt digitalizacije Gorenjskih občin«. Pripravljen je po identifikaciji skupnih potreb osemnajstih občin, s tem pa so definirani ukrepi za dosego ciljev v smeri pametnih občin, pametnih skupnosti in pametne regije v letih 2021-2023.

V dokumentu najdemo opis celotne regije in vsake izmed osemnajstih sodelujočih občin, analizo obstoječega stanja v občinah, začetno stanje digitalizacije na nivoju občin, stanje na področju skupnih občinskih služb in komunale, želeno stopnjo digitalne zrelosti občine, prioritetna področja in projekte. Enaki segmenti so zajeti tudi na regionalnem nivoju strategije, dokument pa vsebuje tudi pripravo programa dela in prioritetne skupne cilje, razdeljene po področjih z opredeljenimi stroškovniki, možnostmi financiranja predvidenih aktivnosti in drugih relevantnih virov za digitalizacijo regije v obdobju 2021-2027.

 

Razpisi

Kot koordinator gorenjskih občin smo, skupaj z Mestno občino Kranj uspešno, oddali prijavo projekta na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (JR PMIS), Ministrstva za javno upravo, z naslovom »Pametni prometni sistemi Gorenjske«. Gre za enega izmed prvih javnih razpisov s področja pametnih mest in skupnosti, na katerega so se lahko prijavile občine, združene v konzorcije. Uspešna kandidatura na razpisu bi pomenila pridobitev nepovratnih sredstev za digitalni in trajnostni razvoj regionalnega mobilnostnega omrežja s ciljem dviga kakovosti življenja lokalnih prebivalcev, a je bil razpis 15. septembra 2021 žal razveljavljen, s strani Ministrstva za javno upravo.

Izpostaviti želimo regionalno sodelovanje, ki je bilo v pripravi tega projekta ključnega pomena, saj so se morale občine znotraj konzorcijev in s tem tudi občine gorenjske regije, ki se je na razpis prijavila s sedemnajstimi od osemnajstih občin, poenotiti na področjih, ki jih je razpis predvideval, predvsem glede prioritet v prihodnosti, kot tudi glede obstoječih aktivnosti občin, ter še posebej občinskih podatkovnih baz, ki jih je bilo potrebno v skladu z zahtevami razpisa objaviti na portalu OPSI.

Najpomembnejše pri JR PMIS je bilo soustvarjanje trajnostnega, pametnega okolja, ter vključevanje civilne družbe v procese digitalizacije in sprejemanje sprememb s strani končnih uporabnikov, torej ljudi, in vključevanje nevladnih podpornih sistemov, da bi nam pomagali uvedene rešitve predstaviti tudi v praksi, z dodano vrednostjo za občane in lokalno družbo.

 

Projekti

Pametni prometni sistemi Gorenjske je projekt, ki je nastal z namenom prijave na JR PMIS razpis, a je v resnici mnogo več kot le to. Pametne, trajnostne in samovzdržne skupnosti so nastajajoča ureditev današnje družbe, ki zaradi sodobnih kompleksnih izzivov, kakor so podnebne spremembe, globalizacija, staranje prebivalstva ter digitalna disrupcija, potrebuje drugačne, pametne načine organiziranja in delovanja. Pametne in digitalne rešitve bodo ljudem nudile oporo, pomoč, človeka pa bodo razbremenile tistih aktivnosti, ki so preproste in ponavljajoče, a so po drugi strani skoraj samoumevne. Pametna oskrba starejših na domu bo dobrodošla pomoč marsikateri skupnosti, kar pa ne pomeni avtomatične izgube človeškega stika, temveč, označuje izraz “pametno“ v tem kontekstu načrtovanje, sporočanje, naročilo nege ali kosila za starejše na učinkovit ter uporabniku prijazen način, brez nepotrebne rabe virov in samo s pomočjo pametne naprave.

 

Vse naštete izzive in tudi druge bomo naslovili v okviru bogatih izkušenj sodelovanja na področju transnacionalnih programov financiranja in aktualnih ter bodočih razpisov.

 

Odbor za pametne skupnosti

S pričetkom koledarskega leta 2021 smo pričeli s pripravo delovnih aktivnosti za ustanovitev odbora za pametne skupnosti, ki smo ga junija 2021 na seji Razvojnega sveta Gorenjske regije, tudi ustanovili. Odbor združuje digitalno najbolj napredne občine – šest občin regije, štirinajst podjetij, ki se ukvarjajo z digitalizacijo, in dve fizični osebi, predstavnika starejših občanov, ki si skupaj prizadevajo za boljši uvid na področju digitalizacije, pametnih mest in skupnosti. Skladno s četverno vijačnico so člani odbora strokovni posamezniki iz različnih področij družbe, akademiki, politiki, podjetja in tudi končni uporabniki. Korake digitalne transformacije bomo specificirali v konkretne predloge – pri čemer je potrebno izhajati iz realnih potreb uporabnikov. 

V sredo, 15. septembra 2021 smo se na prvi, konstitutivni seji Odbora za pametne skupnosti zbrali člani odbora in na dvournem zasedanju začrtali pot, po kateri želimo hoditi in področja na katerih želimo delovati.

 

Kako naprej?

Velja, da preživijo najagilnejši, tisti, ki so se pripravljeni najhitreje in najspretneje prilagoditi sistemu, času, situaciji in spremembam. Slednje so postale stalnica od začetka leta 2020 in epidemije SARS-CoV-2. Epidemija je pokazala napake v sistemih države in tudi družbe. Gorenjski regiji želimo pomagati ohraniti strateško prednost, želimo postati in ostati vodilna regija na področju digitalne transformacije in s tem omogočiti kakovostnejše ter sodobnejše življenje prebivalcem.

Prijavite se na naše e-novice!.