Soustvarjanje in oskrba na domu – dobro ujemanje?

Staranje družbe in pomanjkanje poklicnih negovalcev povzročata potrebo po inovativnih izdelkih in storitvah na področju oskrbe na domu, izziv pa je zagotoviti rešitve, ki jih bodo sprejeli končni uporabniki. Soustvarjanje je obetavna metoda za reševanje tega vprašanja, saj se rezultatih povratnih informacij starostnikov vključenih v proces oblikovanja pokažejo že zgodaj. Ali je to res rešitev?
Za odgovore je 20 malih in srednjih podjetij (MSP) in ponudnikov javnih storitev v šestih evropskih državah sodelovalo v projektu HoCare2.0 in preizkusilo metodo soustvarjanja pri razvoju lastnih izdelkov in storitev. Podprli so jih Co-creation Labs – mreže ustreznih MSP, ponudnikov javnih storitev, raziskovalcev in končnih uporabnikov. Poleg tega so jim bila na voljo orodja s smernicami, kako učinkovito pristopiti k soustvarjanju s starejšimi. Vsi MSP-ji in ponudniki storitev so na koncu prišli do podobnih zaključkov, tudi na primer v Italiji in na Češkem. 
 
Enostaven dostop do kliničnih podatkov 
V Italiji je podjetje MEDNOTE razvilo informacijski sistem za integrirano uporabo med specialisti in domovi, ki omogoča digitalizacijo in beleženje kliničnih podatkov ter vseh storitev na domu. Preko dostopne naprave – kot je tablica ali pametni telefon ali osebni računalnik – se uporabnik ali negovalec pogovarja z zdravnikom, v realnem času si izmenjujejo klinične podatke, kot so vitalni parametri, rezultati krvnih preiskav, opravljenih na pacientovem domu. Ključna prednost je izogibanje nepotrebnim potem v bolnišnico in večja raven umirjenosti uporabnikov in njihovih skrbnikov, saj je oskrbovanec vedno pod nadzorom. 
»Predstavniki podjetja so bili nad načinom soustvarjanja pozitivno navdušeni. Cenili so dragocene povratne informacije, ki so jih prejeli od udeležencev, ki so jim omogočili izboljšanje rešitve v obdobju testiranja,« pravi Matteo Donelli iz gospodarske zbornice Cremona, ki je prav tako sodeloval pri testiranju. Dodaja, da so »vključeni starejši najbolj cenili občutek zaščite in uporabnosti, ki ga prinaša rešitev«. 
 
Socialna ambulanta 
Inštitut za socialne storitve Praga 4 na Češkem je med pilotnim projektom razvil inovativno javno službo - Socialno ambulanto. Namenjena je zagotavljanju kompleksne pomoči strankam in njihovim skrbnikom kot nadaljevanje »Centra za družinske oskrbovalce«, ki že deluje v okviru Zavoda. Storitev vključuje socialno svetovanje, orientacijo v shemah državne podpore, mediacijo in sodelovanje z registriranimi socialnimi službami ali drugimi ustanovami, psihološko svetovanje, skupinske dejavnosti (skupina za samopomoč za nego) in paliativno svetovanje. 
Jan Schneider iz Inštituta za socialne storitve Praga 4 pravi, da je »uporaba pristopa soustvarjanja privedla do izboljšane kakovosti oskrbe, na primer z vključitvijo sodobne tehnologije v komunikacijo med strankami in njihovimi ljubljenimi med zaporami zaradi covid-19«. Dodaja, da je "Inštitut zelo zadovoljen s skupno razvito storitvijo in veseli ga, da vidi pozitiven vpliv na uporabnike storitev in zaposlene." 
 
»Na splošno so povratne informacije o uporabi soustvarjanja le pozitivne tako s strani MSP, ponudnikov javnih storitev kot od končnih uporabnikov,« pravi Jelena Vidović iz BSC Kranj, ki je tudi sodelovala pri testiranju. »Proces je morda zahteven v smislu časa, osebja in koordinacije, vendar se na koncu vsekakor izplača. « dodaja Vidovićeva. 
 
O projektu HoCare2.0 
Projekt podpira uvajanje rešitev za nego na domu, osredotočenih na stranke, z uporabo metode soustvarjanja. Financira se iz programa Interreg SREDNJA EVROPA. Projekt izvaja 11 partnerjev iz Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Poljske in Slovenije. 
 
 
 
Vir: Institute for social services Prague 4
Prijavite se na naše e-novice!.