Spodbujamo širjenje uporabe vozil na alternativna goriva

Regionalna razvojna agencija Gorenjske je na razpisu programa Interreg Europe pridobila projekt e-MOPOLI, ki bo obravnaval politike spodbujanja širitve uporabe vozil na alternativna goriva in izmenjavo dobrih praks s partnerji iz 9 evropskih držav.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske je na razpisu programa Interreg Europe pridobila projekt e-MOPOLI, ki bo obravnaval politike spodbujanja širitve uporabe vozil na alternativna goriva in izmenjavo dobrih praks s partnerji iz 9 evropskih držav.

Projekt e-MOPOLI, ki za gorenjske občine prinaša možnost svetovanja za pripravo pridobivanja sredstev in pripravo politik za širitev uporabe vozil na alternativna goriva, se je začel 1. junija 2018. V projektu sodeluje tudi Ministrstvo za infrastrukturo, ki se je zavezalo, da bo preučilo vse tekom projekta pridobljene predloge in pobude za spodbujanje širjenja vozil na alternativna goriva, še posebno vozil na elektriko in njihovo morebitno vključitev v nacionalne politike spodbujanja mobilnosti na alternativne vire goriv.

Partnerji smo se prvič uradno srečali 11. 7. 2018, v Italiji. Na srečanju, ki je gostil vodilni parter Provinca Brescia, smo pregledali zastavljene cilje in sledeče aktivnosti za dosego teh ciljev.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/

 

Prijavite se na naše e-novice!.