SuSTowns zaključna konferenca v Pescoconstanzo

Sredina junija 2022 je bila za zaposlene področja pametnih skupnostni BSC Kranj zelo pestra, saj smo se udeležili zaključne konference SuSTowns projekta, ki je potekala v Pescoconstanzo v Italiji. Projektni partnerji smo predstavili rezultate projekta iz posameznih pilotnih območij, na Gorenjskem sta bila to Bled in Bohinj.

SuSTowns projekt je naslavljal problematiko reševanja sezonskih turističnih obremenitev v majhnih mediteranskih mestih, na pilotnih območjih v sedmih Evropskih državah. Ključni cilj projekta je bil ustvariti okolje, ki bo turistično zanimivo skozi celo koledarsko leto, hkrati pa bodo upoštevana načela trajnostnega turizma. Projekt je trajal od novembra 2019 do junija 2022, v sodelovanju s partnerji iz Italije, Španije, Grčije, Albanije, Hrvaške in Portugalske.

Pilotni območji Gorenjske regije sta bili Občini Bled in Bohinj, za kateri smo ustvarili akcijska načrta trajnostnega turizma, promocijske video vsebine, trajnostno naravnane turistične pakete, nacionalno in mednarodno dogovore o odgovornem trajnostnem turizmu.

Akcijska načrta trajnostnega turizma v pilotnih območjih Bled in Bohinj med drugimi rešitvami vključujeta tudi Bohinjsko železnico kot del turističnega produkta. Ena izmed resnejših problematik regije je namreč reševanje in ureditev prometnih tokov, ki so še posebno na vrhu turistične sezone usmerjeni v Bled in Bohinj, kar v veliki meri ohromi lokalno okolje, občasno pa tudi celotno regijo. Rešitev akcijskih načrtov je tako v aktivni vključitvi Bohinjske železniške trase v prometni sistem, kar bo doprineslo k razbremenitvi lokalnega in regionalnega cestnega sistema, pozitiven kratkoročni in dolgoročni ekološki vpliv na ohranjanje naravnega okolja in kakovosti življenja lokalnim prebivalcem. 

Od 13. do 17. junija 2022 je v mestu Pescoconstanzo potekala zaključna konferenca projekta SuSTowns, kjer smo se zbrali vsi projektni partnerji. Diskutirali smo o projektnih dosežkih, izvedenih aktivnostih, dvigu zavedanja pomena in pozitivnih vplivov trajnostnega turizma v pilotnih območjih projekta. Dotaknili smo se tudi novih izzivih na področju trajnostnega turizma, ki so se pojavili z epidemijo covid-19 in iskali morebitne rešitve, skladne s cilji in misijo projekta.

Predstavili smo primere dobrih praks, rezultate pilotnih območij, si izmenjali izkušnje in mnenja o prihodnosti trajnostnega turizma na pilotnih območjih projekta ter širše.

Občina Pescocostanzo leži v italijanski regiji Abruzzo in je ena izmed pilotnih območij italijanskega partnerja. Je tudi turistična destinacija, ki zaradi svoje pokrajine in okolja privablja ljudi iz celotne Italije in tudi Evrope.

Več informacij in rezultatov o projektu si lahko ogledate na projektni spletni strani, ustvarjene video vsebine pa so dostopne na YouTube kanalu.

 

Prijavite se na naše e-novice!.