Svet gorenjske regije o razvojnih projektih

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je konec aprila 2019 objavilo Poziv razvojnim svetom regij k posredovanju dopolnjenega osnutka dogovora za razvoj regije (v nadaljevanju Poziv). Gorenjska ima v podpisanem dogovoru z ministrstvom vključenih 21 projektov v skupni vrednosti 42,6 milijona evrov, od katerih je dobrih 23,5 milijonov evropskih oz. nacionalnih sredstev.

V Dogovor so vključeni projekti na temo spodbujanja podjetništva in poslovne infrastrukture, na temo mobilnosti (kolesarske povezave) in vlaganja v vodni sektor (gradnja javne infrastrukture za odpadno vodo in za oskrbo s pitno vodo). V okviru Poziva, ki je odprt do 15. julija 2019, se Dogovor lahko dopolni z dodatnimi projektnimi predlogi, vključiti pa je potrebno tudi nastale spremembe projektov, ki so že vključeni v Dogovor. Župani so se na seji seznanili s stanjem izvajanja projektov in o potrebnih spremembah Dogovora, z namenom, da bodo sredstva, ki so naši regiji namenjena, tudi v celoti porabljena.

V regiji vzporedno z izvajanjem projektov iz obstoječega Regionalnega razvojnega programa Gorenjske potekajo tudi aktivnosti za pripravo novega regijskega razvojnega dokumenta za prihodnje programsko in finančno obdobje od leta 2021 do 2027. Na seji so bili župani seznanjeni s potekom dosedanje priprave, opravljenimi aktivnostmi, prvimi vsebinskimi izhodišči in spremenjeno časovnico priprave dokumenta. Za sam proces programiranja tako na nacionalni kot tudi na regijski ravni bo ključen razrez sredstev, ki bodo v prihodnosti na voljo za razvojne projekte. 

Župani so govorili tudi o predlogu sofinanciranja projektov sodelovanja CLLD 2014–2020. Projekti sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (v nadaljevanju LAS-i) so ločen ukrep v okviru Programa razvoja podeželja, kjer se LAS-i med seboj povezujejo in s sodelovanjem naslavljajo enake ali podobne izzive na svojem območju. LAS-i želijo s temi projekti doseči sinergijske učinke na širšem območju. Na seji so župani sprejeli predlog sofinanciranja treh projektov sodelovanja, v katerih sodeluje tudi LAS Gorenjska košarica: Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp, Ocenjevanje ribjih izdelkov in Odprta vrata učnih kmetij.

 

Prijavite se na naše e-novice!.