Svoja vrata je v Kranju odprl Večgeneracijski center Gorenjske (VGC)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad bosta v letih 2017 – 2021 sofinancirala projekt Večgeneracijski center Gorenjske, katerega izvajanje se je začelo tudi v mestni občini Kranj. Glavni cilj projekta je nuditi vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja ter preprečevati zdrs v socialno izključenost in revščino.

»V Sloveniji približno 300.000 oseb potrebuje pomoč, ker so na pragu revščine ali celo pod pragom le-te. Zelo pozdravljam ustanovitev in delovanje Večgeneracijskega centra Gorenjske, saj bomo s tem imeli možnost pomagati ter nuditi podporo najmanj 25.000 Gorenjcem. Veseli me, da smo pri tovrstni pomoči na Gorenjskem zelo enotni, saj je v projekt vključenih kar 11 občin izmed 18 iz gorenjske regije. Čestitke »stroki« in pogumno naprej,« je dejal predsednik Sveta gorenjske regije Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj.

Kranj vztrajno krepi svojo vlogo kot regijsko središče Gorenjske, za aktivnosti večgeneracijskega centra pa se ni potrebno bati, saj bo program potekal pod vodstvom vodilnega partnerja konzorcija Ljudske univerze Kranj. Direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmid je ob predstavitvi dejala: »Naša želja je, da se izvajanje vsebin projekta po letu 2021 ne bo zaključilo, temveč da se bodo v obdobju izvajanja projekta po posameznih občinah ustvarile možnosti za izvajanje vsebin tudi po zaključku projekta. Vrednost projekta skupaj znaša malo manj kot 1.300.000 EUR, od tega 695.500 EUR prispevajo lokalne skupnosti s finančnimi sredstvi in zagotavljanjem prostorov za delovanje. Glavni namen projekta je izvajanje različnih preventivnih programov, s katerimi se aktivira in integrira različne ranljive ciljne skupine in s tem pripomore k preprečevanju njihovega zdrsa v socialno izključenost ter omogočanje dostopnosti do vsebin.«

Vsakodnevno se bodo v okviru Večgeneracijskega centra Gorenjske na več lokacijah v regiji izvajale brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti so zasnovane tako, da bodo pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin. Partnerji v konzorciji so še Ljudska univerza Jesenice, Zavod O ter Ljudska univerza Radovljica. V Kranju, na Jesenicah, v Škofji Loki in Radovljici bo vsak delovnik na voljo tudi prostor za neformalno druženje in srečevanje. Večgeneracijski center bo izvajal tudi vlogo informacijskega središča, kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine. V projekt bo letno vključenih najmanj 2.000 različnih pripadnikov ciljnih skupin projekta.

 

Vir: www.kranj.si

Prijavite se na naše e-novice!.