Terminski načrt objav javnih razpisov - letos iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 več kot 110 mio EUR

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh danes objavilo terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto. Predvidenih je 20 javnih razpisov v višini več kot 110 mio evrov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi v letošnjem letu z javnimi razpisi iz PRP 2014-2020 spodbujati investicije na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ob iskanju ravnovesja med kmetovanjem in varovanjem narave ter prilagajanjem na podnebne spremembe (naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, zmanjševanje porabe vode v tehnoloških postopkih, ureditev čistilnih naprav, energetsko učinkovitost objektov in opreme, proizvodnja električne in toplotne energije za potrebe obrata - uporaba lesne biomase). Spodbujati želi tudi dejavnost mladih kmetov, sodelovanje med LAS ter pospešiti odpravo škode v gozdovih (lubadar). Prav tako namenja sredstva za vzpostavitev organizacij proizvajalcev in posebej poudarjamo pomen majhnih kmetij.  

V planu objave javnih razpisov za leto 2017 so za prvo polletje javni razpisi navedeni po mesecih predvidene objave, tako da se morebitni investitorji lahko pripravijo na izvajanje naložbe in se pozanimajo o pripravi potrebne dokumentacije za izpolnitev vloge. V drugem delu plana, pa so navedeni tudi vsi ostali predvideni javni razpisi, ki bodo objavljeni v drugi polovici leta 2017. Plan objave javnih razpisov za leto 2017 lahko najdete tukaj. Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk PRP.

V letu 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo 19 javnih razpisov v vrednosti skoraj 180.000.000 EUR, s čimer se je po več kot dveletnem premoru zagnal težko pričakovan investicijski cikel. Samo na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju je bilo objavljenih 17 javnih razpisov, 1 javni razpis je bil namenjen naložbam v namakanje, en javni razpis v okviru CLLD (LEADER) pa je bil namenjen projektom Sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami LAS.

Prijavite se na naše e-novice!.