Trinajsta redna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija je potekala v Kranju

V začetku marca je v prostorih Mestne občine Kranj potekala seja Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki jo sestavljajo predstavniki Osrednjeslovenske, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije. Na seji je beseda tekla tudi o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in pripravi na obdobje po letu 2020.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je bilo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) predstavljeno zadnje Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike, ki zajema obdobje od januarja 2014 do decembra 2017. Cilj SVRK, da bo do konca leta 2017 odločitvam o podpori dodeljenih več kot 50 % razpoložljivih sredstev OP EKP 2014–2020, je bil uresničen. Med ključnimi dosežki v obdobju 2014–2017 je bilo izpostavljeno uspešno zaključevanje preteklih treh operativnih programov. Pregledi zaključnih poročil o izvajanju operativnih programov so pri Evropski komisiji v zaključni fazi in v poletnih mesecih se pričakuje izplačilo zadržanega zneska v višini 205 mio EUR. Vzpostavljen je normativni okvir za izvajanje OP EKP 2014–2020, izpolnjene so vse predhodne pogojenosti, akreditiran je sistem izvajanja EKP, uspešno se je začel izvajati OP EKP 2014–2020 in bil v preteklem letu spremenjen, s čimer je bila izkoriščena možnost, ki jo je dal tehnični popravek v višini 56 mio EUR, da se podpre nekatere ključne investicije. Izpostavljena je bila tudi uspešna zagotovitev sredstev za izvajanje dogovorov za razvoj regij, kjer so bile združene moči in angažiranost tako regij kot državnih institucij.

Na seji je ključne informacije o procesu dopolnitve dogovorov za razvoj regij podal predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Predstavil je podatke o projektnih predlogih iz prejetih osnutkov dopolnjenih dogovorov na nivoju celotne Slovenije in posebej za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Skupaj je bilo prejetih 262 projektnih predlogov v skupni vrednosti 413 mio EUR sredstev OP EKP 2014–2020. Želja MGRT je, da se za projekte, ki so pripravljeni na izvedbo, čim prej podpiše dopolnitve dogovorov in čim hitreje izvede postopke neposredne potrditve operacije, da se lahko ti začnejo čim prej izvajati. 

SVRK je pripravil predlog Temeljnih izhodišč Republike Slovenije o prihodnosti evropske kohezijske politike, o katerih je bil govor tudi na seji. S tem se začenjajo priprave na obdobje po letu 2020, predvidoma jeseni letošnjega leta pa se bodo začele tudi priprave na programiranje za programsko obdobje 2021–2027.

 

Prijavite se na naše e-novice!.