Univerza Newcastle v Angliji v sodelovanju z BSC Kranj RRA in ostalimi sedmimi partnerji projekta INNOGROW raziskuje tehnološke rešitve podjetij na podeželju.

Identificirana dobra praksa »precizno kmetijstvo« se že uveljavlja na Gorenjskem. V nadaljevanju predstavljamo vodilno slovensko podjetje na področju meroslovja in dva primera uporabe preciznega kmetijstva v praksi.

Podjetje LOTRIČ Meroslovje se že 25 let ukvarja z razvojem in izvedbo meroslovnih rešitev. Opravljajo kalibracije in preskušanja, razvijajo vrhunsko in tehnološko dovršene meroslovne izdelke in storitve. So vodilni ponudnik vse v enem in lahko pokrijejo do 95 % meroslovnih potreb poslovnih partnerjev. Poslujejo v skladu s standardoma ISO 17025 in ISO 17020. Ena izmed zahtev standardov je tudi vzdrževanje okoljskih pogojev, ki vplivajo na kakovostno izvedbo meritev v laboratorijih, zato je dovoljeno odstopanje parametrov od mejnih vrednosti minimalno. Primer je: dovoljeno nihanje temperature v lastnem dolžinskem laboratoriju v delovnem prostoru je ±0,5°C oziroma ±0,2°C na delovnem območju. Za zadostitev zahtevam so morali vzpostaviti nadzorni sistem, ki konstantno meri parametre (temperatura, tlak, vlaga, hitrost gibanja zraka), v primeru odstopanja pa javi alarm. Na trgu so iskali sistem, ki zagotavlja veliko točnost meritev, senzorje z možnostjo kalibracije, uporabniški vmesnik, ki omogoča pregled trenutnega stanja in izpis obdobnih poročil ter alarmiranje. Ker niso našli sistema, ki bi vse to združeval, so se odločili za lasten razvoj. Celotna inovacija je zato izhajala iz zelo specifičnih zahtev za meroslovne laboratorije. Tekom razvoja pa so prepoznali tržni potencial inovacije tudi za uporabo na drugih področjih.  Danes je sistem namenjen za uporabo na sedmih področjih uporabe. Natančneje opisujemo dva.

 

Rastlinjaki EXACTUM Greenhouse

Exactum Greenhouse je pametni sistem za samodejni nadzor parametrov v rastlinjakih.  Sistem omogoča nadzorovanje klimatskih razmer v rastlinjaku in s tem omogoča največji dnevni prirast in nadzorovano vzgojo rastlin. Exactum Greenhouse je pametni sistem, ki spremlja temperaturo in relativno vlago zraka; temperaturo in vlago zemlje ali gojitvenega medija; nivo CO2 v zraku; osvetljenost gojitvenih površin; temperaturo in pH vode ter vodne raztopine; hitrost vetra in tlačno razliko; druge parametre po zahtevah upravljavca sistema.  Sistem samodejno zajema izmerjene vrednosti iz merilnih mest, opremljenih s senzorji. Upravljanje izvaja pametno senzorsko središče (smart sensor hub), ki je vgrajeno v rastlinjaku. Vsi podatki se prikažejo in so zbrani na enem mestu. Sistem omogoča samodejno shranjevanje, pregledovanje in zapisovane zgodovine merjenj ter kritičnih dogodkov. Vsi zajeti podatki se lahko izvozijo v pdf in excel datoteko ter se jih s tem lažje uporablja za analizo. Baza podatkov optimizira gojenje.  Kadar meritve presežejo nastavljene opozorilne mejne vrednosti, Exactum Greenhouse sproži alarm po elektronskem ali sms sporočilu oziroma sproži zvočni alarm. S tem je omogočen pravočasen odziv in prilagoditev pogojev. Sistem reagira takoj z opozorilom. Prednosti sistema Exactum Greenhouse so: enostavnost za uporabo, zanesljivost, točnost, prilagodljivost uporabniku, ima možnosti za nadgrajevanje, večstopenjsko varovanje in združljivost z že vgrajenimi sistemi.

 

Živilstvo in prehrana EXACTUM Food safety

EXACTUM Food safety je pametni sistem za samodejni nadzor v živilski industriji.  Pametni sistem za samodejni nadzor omogoča avtomatsko beleženje, ki zmanjšuje tveganje človeških napak. Z avtomatizacijo obvladovanja kritičnih točk je prihranjen denar in čas, ki je sicer porabljen za ročno odčitavanje parametrov. V kolikor je uporabnik zavezan standardom ISO 22000, HACCP, IFS, BRC Global Standard for Food Safety, NSF ali drugim, sistem omogoča učinkovitejšo zadostitev zahtevam z obveščanjem o odstopanjih in avtomatsko izdelavo poročil. EXACTUM Food safety spremlja pH v proizvodnem procesu;  temperaturo v proizvodnem procesu; temperaturo v skladišču; temperaturo zraka; relativno vlago zraka; osvetljenost; nivo CO2 v zraku; druge parametre po zahtevah uporabnika. Deluje neprestano in shranjuje podatke na enem mestu.  Samodejno zajema izmerjene vrednosti iz merilnih mest, opremljenih s senzorji. Upravljanje izvaja pametno senzorsko središče (smart sensor hub). Za optimizacijo proizvodnje poskrbi baza podatkov.  EXACTUM FOOD SAFETY omogoča samodejno shranjevanje, pregledovanje in izpisovanje zgodovine merjenj ter kritičnih dogodkov. Vse zajete podatke lahko uporabnik izvozi v pdf in excel datoteko za namen analize.

Kadar meritve presežejo nastavljene opozorilne mejne vrednosti, sistem reagira takoj s sprožitvijo zvočnega alarma in pošlje takojšnje elektronsko opozorilo ali sms sporočilo. Rezultat je pravočasen odziv in ustrezna prilagoditev procesov in pogojev. Prednosti sistema EXACTUM Food safety so: enostavnost za uporabo; zanesljivost; točnost; prilagodljivost uporabniku; ima možnost nadgradnje; omogoča večstopenjsko varovanje in je združljiv z že vgrajenimi sistemi.

Ostala področja uporabe inovativnega nadzornega sistema podjetja LOTRIČ Meroslovje  so še udobje bivanja (EXACTUM Wellbeing), zdravstvo (EXACTUM Health care), laboratoriji (EXACTUM Laboratory), industrija (EXACTUM Industry) in farmacija (EXACTUM Pharmacy).

Tehnološke rešitve identificirane znotraj projekta INNOGROW pridobljenega na programu Interreg Europe in sofinanciranega iz Evropskih sredstev, se bodo predstavile znotraj partnerstva, transnacionalno na delavnicah strokovnjakov z obravnavanih področjih in na spletnih straneh projekta. Predstavitve dobrih praks in transnacionalne delavnice znotraj projekta INNOGROW ter sestanki regionalnih strokovnjakov omogočajo predstavitev možnih poslovnih priložnosti za sodelovanje v in izven Slovenije. Inovativne tehnološke rešitve, ki so novost za posamezne partnerje v projektu, nadgrajujejo obstoječa znanja prisotna v regiji in predstavljajo možnost za prenos novih inovativnih rešitev iz tujine za krepitev konkurenčnosti podjetij na podeželju.

Prijavite se na naše e-novice!.