Uspešen zaključek usposabljanj potencialnih podjetnikov na podeželju LAS Gorenjska košarica - projekt ODLIČNOST

Namen operacije je vzpostavitev podjetniškega podpornega okolja »VOZLIŠČE PODJETNIŠKE ODLIČNOSTI«, ki bo podporno okolje za razvoj inovativnih podjetniških podjemov na območju LAS Gorenjska košarica, ki bodo temeljili na izrabi endogenih potencialov lokalnega okolja.

V sklopu operacije ODLIČNOST: Vozlišče podjetniške odličnosti se je v 12 terminih, in sicer v obdobju od 5. 4. 2023 do 28. 6. 2023, izvedlo 18 delavnic oziroma usposabljanj. Potekala so enkrat tedensko, ob sredah popoldne. Usposabljanja so bila izvedena na hibridni način, to je v živo, v prostorih Medgeneracijskega centra Občine Naklo (Stara cesta 61, 4202 Naklo) in preko spletne aplikacije Zoom.

 

Z namenom, da se udeležencem in mentorjem usposabljanj olajša dostop do gradiv, ki so bila pripravljena v sklopu operacije Odličnost se je marca 2023 vzpostavil spletni portal Odličnost, ki je dostopen na povezavi https://sites.google.com/view/projekt-odlicnost/domov.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.