Usposabljanja ABC podjetništva 2020 na Gorenjskem

V okviru SPOT Gorenjske bomo v Kranju v mesecu aprilu začeli z izvajanjem Usposabljanja ABC podjetništva na Gorenjskem. Usposabljanje je namenjeno vsem potencialnim podjetnicam in podjetnikom ter podjetnicam in podjetnikom začetnikom. Za podjetnika začetnika/podjetnico začetnico se smatra podjetnike, kateri so s svojo podjetniško potjo začeli v letu 2019 in kasneje.

Namen usposabljanja je opolnomočiti podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku poslovne poti. Program usposabljanja ABC podjetništva bo potekal v petih modulih. Vsak modul bo obsegal 10 šolskih ur in bo zajemal tako predavanja kot samostojno delo. Program je sestavljen tako, da udeleženci dobijo kar najboljši vpogled, kako se pripraviti na samostojno podjetniško pot.  

Poseben poudarek bo na PODJETNICAH ZAČETNICAH, saj se bodo slednje po opravljenem usposabljanju, lahko prijavile na Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020, katerega je v mesecu februarju 2020 razpisala SPIRIT Slovenija, javna agencija. V okviru natečaja bo izbranih 35 podjetnic, katere bodo prejele finančna sredstva v višini 3.000€. Pogoj za prijavo na natečaj je, da podjetnica začetnica zaključi vseh pet razpisanih modulov in ima registrirano podjetje od vključno 1.1.2019 do najkasneje enega dneva pred prijavo na natečaj. Natečaj je odprt do 15.6.2020 do 12. ure. Več o natečaju si lahko preberete na povezavi.

 

Opis razpisanih modulov ter termini izvajanja:

1.modul: Začetek podjetniške poti

Udeleženci se bodo pobliže spoznali s podjetništvom in podjetnikom v teoriji in praksi; v razmislek bodo predstavljene osebne lastnosti podjetnika, pogled na uspeh in neuspeh ter tipične pasti, s katerimi se podjetniki začetniki lahko srečujejo na začetku svoje poti. Seznanjeni bodo s podpornimi institucijami, ki na različnih segmentih pomagajo podjetjem; s postopkom ustanovitve podjetja ter različnimi pravnimi oblikami podjetij.

Termin izvajanja 1. modula: 15. 4. 2020 in 16. 4. 2020 od 13. do 17. ure.

 

2. modul: Preverjanje poslovne ideje 

V drugem modulu bodo udeleženci seznanjeni s tem, kako poiskati pravo poslovno idejo skozi viharjenje možganov (brainstorming) in dizajnerski pristop (design thinking) ter kako inovativno nadgrajevati ideje ter jih spremeniti v poslovne priložnosti. Razvoj poslovnega modela bo predstavljen skozi vitek (lean) razvoj poslovnega modela in platno poslovnega modela (business model canvas) kot načina za pretvarjanje ideje v ekonomsko vrednost.

Termin izvajanja 2. modula: 22. 4. 2020 in 23. 4. 2020 od 13. do 17. ure.

 

3. modul: Osnove trženja

V sklopu tega modula bodo predstavljeni napotki o določanju cen in sicer kako določimo lastno in prodajno ceno. Udeleženci se bodo naučili trženja in prodaje s predstavitvijo poteka prodaje ter trženjskih strategij potisni in povleci (push and pull), znamčenja (branding), gverilskega marketinga, trženja od ust do ust, odmevnega trženja, viralnega trženja in direktnega marketinga. Prav tako bo v tem modulu obravnavana tema predstavitve poslovne ideje (elevator pitch).

Termin izvajanja 3. modula: 6. 5. 2020 in 7. 5. 2020 od 13. do 17. ure.

 

4. modul: Digitalizacija poslovanja

Namen te vsebine je, da se udeleženci seznanijo z uporabo spletnih orodij (tako brezplačnih kot plačljivih) in z omrežjem za trženje svojih produktov. Spoznali bodo osnove Google Analytics in se seznanili kje in kako lahko na spletu tržijo svoje produkte.

Termin izvajanja 4. modula: 13. 5. 2020 in 14. 5. 2020 od 13. do 17. ure.

 

 5. modul: Pravno formalni vidiki delovanje podjetja

Predstavljeni bodo glavni vidiki finančnega poslovanja: izdaja računov, knjiženje, obveznosti do države (davki, DDV, prispevki) in letna poročila. Predstavljena vam bo krovna zakonodaja, ki jo mora poznati vsak podjetnik. Potencialni podjetnik se bodo seznanili z osnovami računovodstva.

Termin izvajanja 5. modula: 20. 5. 2020 in 21. 5. 2020 od 13. do 17. ure.

 

Udeležba na Usposabljanjih ABC podjetništva je brezplačna. Usposabljanje bo potekalo v prostorih Kovačnice, SPOT Svetovanje Gorenjska (1. nadstropje / predavalnica), Župančičeva ulica 22, Kranj.

Vse  zainteresirane, vabimo, da se na usposabljanje prijavijo preko Eventbrita (za vsako delavnico je potrebna ločena prijava).

 

Za dodatne informacije se obrnite na SPOT Svetovanje Gorenjska

Kontaktni osebi:  

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.