USTANAVLJA SE NOVA LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA – LAS Gorenjske ribe, ki bo delovala na področju ribištva in akvakulture – vabljeni novi člani!

V prvi polovici junija bo pod okriljem BSC-ja, poslovno podpornega centra Kranj ustanovljena nova lokalna akcijska skupina (LASR) za področje ribištva, ribogojstva in akvakulture.

K članstvu poleg zainteresirane javnosti vabimo vse, ki se ukvarjate z:

 • ribištvom in ribogojstvom,
 • ohranjanjem in upravljanjem vodnih ekosistemov ter
 • ohranjanjem avtohtonega življa.

Nova lokalna akcijske skupina bo delovala na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Kamnik, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur in Tržič.

Vzpostavljeno partnerstvo bo, kot smo iz preteklosti vajeni že pri LAS Gorenjska košarica, delovalo po načelu »od spodaj navzgor«, nepovratna sredstva pa se bodo med drugim črpala iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA). Članstvo v LAS je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Vabljeni, da v novem programskem obdobju 2021–2027 skupaj z nami prispevate k razvoju lokalnega okolja! Pogodbeno partnerstvo bo ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja.

Kot člana LASR vas bomo pozvali, da aktivno sodelujete pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 ter imate pravico, da volite in ste izvoljeni v organe LASR, ste seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LASR ter uresničujete osebne in javne interese, povezane s cilji LASR.

Lokalna akcijska skupina bo delovala z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja in po načelu od spodaj navzgor, zato ste vsi, ki potrebe lokalnega okolja najbolj poznate, lepo vabljeni, da izkažete svoj interes s podpisom izjave o članstvu v Lokalno akcijsko skupino LASR Gorenjske ribe.

Izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV V LASR Gorenjske ribe nam posredujte:

 • po pošti na naslov Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, s pripisom LASR ali
 • po elektronski pošti na naslov lasr@bsc-kranj.si.

Izjavo lahko podpišete tudi z kvalificiranim elektronskim podpisom.

OPIS POSTOPKA ZA VZPOSTAVITEV LASR

 • Objava javnega poziva za vzpostavitev in članstvo v LASR, objava 10. 5. 2023
 • Zbiranje izjav o nameri k vključitvi, do 5. 6. 2023
 • Objava osnutka Pogodbe o vzpostavitvi LASR, 1. 6. 2023
 • Sklic ustanovne skupščine; izvolitev organov LASR, podpis Pogodbe o ustanovitvi LASR, 7. 6. 2023
 • Animacija: delavnice in aktivnosti za pripravo SLR, zbiranje namer za projekte, vključevanje zainteresirane javnosti, priprava SLR, po ustanovni skupščini
 • Obravnava SLR za obdobje 2021 – 2027, sprejetje SLR, po objavi Uredbe 

Sklic ustanovne skupščine LASR je predviden 7. 6. 2023. Objavljen bo na spletni strani www.las-gorenjskeribe.si. Na temu naslovu bodo objavljena tudi vsa vabila na delavnice in osnutek ustanovne pogodbe. Če želite, da vas obvestimo preko e-pošte, na izjavi o nameri navedite svoj e-naslov. Kontakt za dodatne informacije v zvezi z vzpostavitvijo LASR dobite: Mitja Mežnar, 04/ 281 72 48,  lasr@bsc-kranj.si.

PRISTOPNA IZJAVA (word)

 

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.