Ustvarjalni dialogi – razvoj kulturno-kreativnega sektorja na Gorenjskem

V okviru projekta CCI4Tourism smo na dogodku Ustvarjalni dialogi poudarili pomembnost regionalnega razvoja kulturno-kreativnega sektorja na Gorenjskem in tudi širše. V tem okviru so bile teme posvečene povezovanju znotraj sektorja KKI in medsektorskega povezovanja, trajnostnega turizma in valorizacije kulturne dediščine.

Na dogodku, ki je 26. oktobra 2022 potekal v Sokolskem domu v Škofji Loki, so svoja razmišljanja in izkušnje združili kulturniki, kreativci, ustvarjalci nove turistične ponudbe in strokovnjaki, ki se s sektorjem kulturnih in kreativnih industrij (KKI) ukvarjajo na strateški, nacionalni in regionalni ravni. Vsem je enotno mnenje, da govorimo o sektorju, ki je globalno prepoznan kot generator sprememb in inovacij, ki so potrebne za transformacijo tako gospodarstva kot tudi družbe in izobraževanja. Vsi se tudi trudijo za razvoj projektov, izdelkov in storitev, ki nastajajo na presečiščih umetnosti, kulture, eksperimentov, trga, podjetništva in gospodarstva. Rezultati teh projektov imajo poslovni potencial, povečujejo dodano vrednost, rešujejo družbene probleme in prispevajo k družbenemu napredku in blaginji. Zato je predvsem pomembno aktivnejše medsebojno sodelovanje in povezovanje z drugimi sektorji.

 

Po uvodnem nagovoru in predstavitvi projekta CCI4Tourism (https://cci4tourism.adrioninterreg.eu/) je koordinatorka projekta pri Razvojni agenciji Sora, Katarina Sekirnik predala besedo vodji Centra za kreativnost, Anji Zorko, ki je predstavila nacionalni pogled na stanje v sektorju in vizijo za delovanje, spodbude in razvoj KKI v prihodnosti. Nacionalna interdisciplinarna platforma https://czk.si/, ki povezuje, predstavlja in podpira kreativni sektor v Sloveniji ter ga aktivneje povezuje z drugimi sektorji, je pomemben del podpornega okolja za razvoj inovacij. Poudarjeni so bili glavni cilji platforme in 6 programskih stebrov njenega delovanja z nekaterimi ključnimi projekti zadnjega leta delovanja. Ga. Zorko je navedla tudi glavne usmeritve EU za nadaljnji razvoj KKI, ki temeljijo na povezovanju znanosti, tehnologije, umetnosti in kulture; povezovanju državljanov, strokovnjakov, podjetij in institucij; na zelenih in digitalnih izzivih, trajnostnem življenju; in finančni podpori inovativnim zamislim in izdelkom.

 

Helena Cvenkel, vodja raziskav in razvoja pri Regionalni razvojni agenciji Gorenjske, je v nadaljevanju pojasnila, da smo tudi na regionalnem nivoju razvili že nekaj odmevnih projektov in novih izdelkov, ki potrjujejo tezo o pomembnosti vključevanja KKI sektorja v različne projekte in na različna področja. Izpostavila je večkratno sodelovanje s Centrom za kreativnost v preteklosti in se navezala na pripravljeno strategijo nadaljnjega razvoj KKS v regiji, ki je bila oblikovana z namenom, da se ustvari spodbuden ekosistem za delovanje skoraj 10 % vseh podjetij, ki sodijo v KKS in ne le v samem centru, ampak tudi v ostalih delih Gorenjske. Glavni cilj delovanja v naslednjih letih je tudi vzpostavitev gorenjske kreativne mreže, ki bo povezovala različne deležnike, ki se na Gorenjskem ukvarjajo s tem sektorjem in spodbudila povezovanje z drugimi sektorji.

 

Sledila je predstavitev dveh projektov s terena:

Danaja Batinič, predstavnica Zavoda Carnica iz Layerjeve hiše Kranj, je govorila o praktičnem primeru  regijskega in medsektorskega povezovanja, projektu BIEN, bienale tekstilnih umetnosti Kranj. Poudarki predstavitve so bili posvečeni tekstilni umetnosti in regijski usmeritvi razvoja bienala, internacionalizaciji programa ter pomenu dogodka za mesto in regijsko povezovanje deležnikov. https://layer.si/bien/

 

Matevž Šlabnik, Zavod ID20 je udeležencem približal dediščinski portal Duri, predvsem njegovo vsebino in interdisciplinarno delovanje z vključevanjem strokovnjakov in posameznikov, ki se s kulturno dediščino ukvarjajo na različnih področjih. Tudi on je pri tem poudaril regijsko povezovanje, pomen digitalizacije kulturne dediščine ter medsektorskega sodelovanja https://www.e-duri.si/

 

Po izmenjavi izkušenj so se vsi prisotni podali še na krajši sprehod po mestu. Vodila jih je ekipa, ki je sodelovala na javnem pozivu za sodelovanje sektorja KKI in sektorja turizma, ki je bil odprt v okviru projekta CCI4Tourism in s katerim smo podprli inovativne in trajnostne projekte. Svoj projekt Spominki Loške hiše so predstavili Rozamunda, TD Škofja Loka in pisatelj Jasmin B. Frelih (https://www.facebook.com/rozamundastore).

 

Foto: Spominki Loške hiše

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.