Uvodno srečanje projekta RISE

Med 2. in 3. novembrom 2017 je v Bremnu potekalo uvodno srečanje partnerjev projekta RISE.

V projektu RISE sodelujeta po 2 partnerja iz Nemčije, Slovenije in Španije. Iz Slovenije, poleg BSC Kranj, v projektu sodeluje tudi Šolski center Kranj. Cilj projekta RISE je preko 4 korakov opolnomočiti dijake, pri njih zbujati podjetnost, kreativnost in inovativno razmišljanje ter jih na ta način bolje pripraviti za vstop na trg dela.

1. V prvi fazi bomo pripravili izobraževanje in smernice, kako identificirati družbene probleme, kako jih podjetniško obravnavati in poiskati inovativne rešitve zanje.
2. Sledi faza potrjevanja smernic, ko bodo dijaki skupaj z mentorji potrjevali ustreznost procesa in iskali učinkovite rešitve za družbene probleme.
3. V tretji fazi bomo vzpostavili inovativne hub-e, s katerimi bomo med dijaki spodbujali družbeno odgovorno podjetništvo in razvijali njihove kompetence.
4. V četrti fazi bomo preverili, kaj so se dijaki naučili in jim na osnovi uspešno opravljenega testa podelili značko socialnega podjetnika.

Pridobljene kompetence in znanja bodo lahko uporabljali za večjo zaposljivost pri delodajalcih.

 

Projekt RISE je sofinanciran s strani programa Erasmus+.  

 

Save

Prijavite se na naše e-novice!.