V Kranju brezžični internet in mobilne aplikacije

Mestna občina Kranj ustvarja pogoje za vzpostavitev Pametne skupnosti Kranj Prvi rezultat Pametne skupnosti Kranj: KRANJopen – brezplačen Wi-Fi internet za občane in turiste V decembru tudi mobilna aplikacija iKranj.
Ker se približuje pričetek delovanja prvih novih storitev v Kranju, je pomembno zagotoviti možnost javnega dostopa do njih pod čim bolj enakimi pogoji, na čim bolj uporaben in priročen način. Zato je Mestna občina Kranj vzpostavila odprto omrežje wi-fi z imenom KRANJopen. Omrežje je od začetka decembra na voljo vsakemu uporabniku brezplačno do dve uri dnevno, tako v mestu kot tudi v vseh krajevnih skupnostih.

Čeprav se storitve mestne občine in zavodov nenehno izboljšujejo ter postajajo bolj učinkovite in prijazne, kranjska občina ocenjuje, da je treba komunikacijske poti na območju občine vzpostaviti z uporabo sodobne tehnologije, saj tako zagotoviti dostop do številnih zanimivih dogodki in vsebin, ko sicer ostajajo prezrti.

Tako KRANJopen omogoča dostop do javnih storitev, interneta ter elektronske pošte in družbenih omrežij. Uporabniki se pred vpisom v KranjOPEN omrežje morajo strinjati s pravili in pogoji porabe. Med dostopanjem do spleta pa morajo upoštevati, da je v javnih mrežah varovanje podatkov onemogočeno. Zato naj vselej (tudi sicer) ustrezno varujejo osebne podatke in previdno ter odgovorno uporabljajo predvsem svoja gesla, številke plačilnih kartic in digitalne identitete. Za projekt je bilo iz občinskega proračuna namenjenih okoli 61.000 evrov. Izvajalec, podjetje Kron Telekom, bo v naslednjih štirih letih skrbel tudi za vzdrževanje omrežja. Na spletni strani www.kranj.si so na voljo uporabne informacije o omrežju wi-fi in zemljevid pokritosti.

V nadaljevanju želi Mestna občina Kranj z aplikacijami, kot bo kmalu (predvidoma v decembru) predstavljeni iKranj, občanom na enem mestu omogočiti spremljanje ponudbe dogodkov in številnih aktivnosti, ki jih organizirajo zavodi, društva in podjejta. S tem se bo vzpodbudil in omogočil tudi nadaljnji razvoj turistične ponudbe. Aplikacija bo omogočila tudi sporočanje predlogov in pripomb občanov s pomočjo mobilnega telefona. Sledile bodo še druge aplikacije in funkcionalnosti.

Kot ugotavlja župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar, je eden izmed pomembnih ciljev projekta Pametna skupnost Kranj, da se povezujejo vse dobre prakse in tehnologije v še boljšo storitev za občane, podjetja in obiskovalce občine Kranj. Odprto brezžično omrežje je le prvi korak na poti do še bolj učinkovitega dela javnih služb in zavodov, sodobnega odnosa z občani in večje vključenosti javnosti v odločanje. V pripravi so še druge novosti za lažji dostop do informacij in storitev, ki jih kranjska občina poskuša narediti bolj učinkovite in hkrati tudi bližje ljudem.

Mestna občina s temi koraki sledi začrtani strategiji Trajnostne urbane strategije in spodbuja inovativnost ter podjetništvo. Kranj vse bolj postaja referenčno okolje za sodelovanje z domačimi IKT podjetji in uporablja sodobne tehnologije za omogočanje dodane vrednosti za občane, gospodarstvo in turizem.
 
Vir: www.kranj.si
Prijavite se na naše e-novice!.