V Kranju postavljen sistem Kr-s-kolesom

Na petih postajah (Globus, Center, Planina, Športni park Kranj in Šorlijevo naselje) je bil do začetka decembra postavljen sistem za izposojo koles Kr-s-kolesom, ki bo polno zaživel spomladi 2017. Vsaka postaja ima po deset ključavnic in po pet koles, skupaj trenutno 25 koles. Kolesa bodo čez zimo ustrezno shranjena.
»Izposoja koles je že povsem konkreten ukrep trajnostne mobilnosti. Tako v prakso uvajajo aktivnosti, da v naslednjih petih do sedmih letih z sinergijskim učinkom več ukrepov dosežemo zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida za 21 odstotkov, da v Kranju ne govorimo več o preseganju prisotnosti PM 10 delcev, da se vpadnice razbremenijo za 35 odstotkov in imamo v mestu za 35 odstotkov več kolesarjev,« je bil ob vzpostavitvi samopostrežnih kolesarskih postaj zadovoljen župan Boštjan Trilar.

V okviru izposoje koles je predvidena letna članarina ob registraciji v sistem. Registracija v sistem bo predvidoma mogoča v TIC-u (Turistično informacijskem centru) na Glavnem trgu v starem Kranju in na samih terminalih za enkratne uporabnike.  Mestna občina Kranj je v prvi fazi v sistem investirala 80.000 evrov, strošek letnega vzdrževanja pa je ocenjen na 15.000 evrov.

V decembru 2016 se načrtuje postavitev še šeste postaje. V letu 2017 je skladno s Celostno prometno strategijo in načeli trajnostne mobilnosti predvidena razširitev sistema z vsaj še dvema dodatnima postajama. Pri tem pričakujemo pozitivni vpliv na okolje z zmanjšanjem onesnaženja s CO2 ter zmanjšano potrebo po parkiriščih v samem mestnem jedru in ožjem središču.
 
Vir: www.kranj.si
Prijavite se na naše e-novice!.