V Kranju sta se 7. septembra sestala Razvojni svet gorenjske regije in Svet gorenjske regije

V prostorih Mestne občine Kranj so se 7. septembra 2017 zbrali člani Razvojnega sveta gorenjske regije in Sveta gorenjske regije in potrdili Poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega programa ter predloge regijskih projektov, v vrednosti dobrih 11 milijonov evrov.

Na svoji 13. seji Razvojnega sveta gorenjske regije in Sveta gorenjske regije so člani potrdili vsebino ter vrednostno in časovno dinamiko izvedbe projektov, ki jih je v okviru teritorialnega razvojnega dialoga med regijo in državo predlagala država. Projekti (Odvajanje in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (2. faza); Kolesarska povezava Jesenice–Lesce–Bled; Bivalna enota za starejše, oblikovana po konceptu 4. generacije – gospodinjska skupnost; Regijska štipendijska shema – Gorenjska statistična regija) so predmet podpisa prvega Dogovora za razvoj gorenjske regije. Razvojni svet gorenjske regije je prav tako pooblastil predsednika sveta, g. Stanislava Bobnarja, da pristopi k podpisu dogovora. Prvi Dogovor za razvoj gorenjske regije bo tako s strani predsednika Razvojnega sveta gorenjske regije in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravka Počivalška, podpisan predvidoma še v mesecu septembru.

Razvojnega sveta gorenjske regije se je udeležil tudi g. Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj znotraj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je regijo pozval, da čim prej uskladi regijske projekte po prednostnih naložbah Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki bodo razpisane v okviru drugega povabila regijam za pripravo dogovora za razvoj regij.

Razvojni svet gorenjske regije se je seznanil tudi z informacijo o drugem dogovoru za razvoj regije in aktivnostmi Fakultete za organizacijske vede Kranj, ki jih je predstavil dekan, dr. Iztok Podbregar, ter potrdil poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za leto 2016.

Prijavite se na naše e-novice!.