V okviru LAS Gorenjska košarica na voljo skoraj 4,5 milijona evrov za razvojne projekte, ki se bodo izvajali na območju štirinajstih občin Gorenjske

Kranj, 19. maj 2017 – danes je v prostorih Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj, vodilnega partnerja LAS Gorenjska košarica, potekala prva javna predstavitev poziva, namenjena potencialnim prijaviteljem projektov na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica. Prvi rok za oddajo vlog je 26. julij 2017.
Za razvojne projekte je na območju LAS Gorenjska košarica na voljo 4.489.514,75 evrov, ki se jih bo pridobilo na osnovi potrjenih in izvedenih projektov vse do leta 2023. V uvodu je predsednik LAS Gorenjska košarica mag. Stevo Ščavničar povedal, da obstaja velik interes za razpisana sredstva, zato je še toliko pomembnejša dobra priprava projektov.
 
Projekti bodo morali upoštevati prioritete, navedene v potrjeni Strategiji lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica 2014–2020 (v nadaljevanju: Strategija), in bodo z medsebojnimi učinki prispevali k razvoju urbanega in podeželskega prostora, se nanašali na razvoj podjetništva, turizma, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, spodbujanje razvoja trajnostne mobilnosti ter izboljševanje socialnega statusa družbenih skupin, kot so kmetje, mladi, brezposelni ali druge ranljive skupine ...
 
Namen javnega poziva, ki je objavljen na spletni strani LAS Gorenjska košarica, je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Za razliko od prejšnjega programskega obdobja v Strategijo niso vključena le podeželska območja, ampak tudi urbana naselja in območja z ribiško dejavnostjo.
 
Sredstva za sofinanciranje prispevata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželje in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
 
Prijavite se na naše e-novice!.