V zibelki Škofjeloškega pasijona o digitalizaciji nesnovne kulturne dediščine

Kranj, 19. oktober 2017 – v dneh od 17. do 19. oktobra v Škofji Loki poteka partnersko srečanje projekta CD-ETA (Interreg Europe), katerega partner je Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj. V okviru tridnevnega dogodka je bil 18. oktobra izveden mednarodni posvet »Digitalizacija nesnovne kulturne dediščine«, otvoritev digitalizirane Romualdove (Pasijonske) poti ter predstavitev Pasijonskega almanaha.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj je skupaj s partnerji v mednarodnem projektu CD-ETA in Občino Škofja Loka, 18. oktobra v Sokolskem domu v Škofji Loki, izvedla tematski seminar o digitalizaciji nesnovne kulturne dediščine. V okviru seminarja je bil govor tudi o vpisu Škofjeloškega pasijona na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Glavni cilj mednarodnega projekta CD-ETA, katerega je v začetku leta 2016 pridobila Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj, na razpisu programa Interreg Europe, je izboljšati politiko digitalizacije naravne in kulturne dediščine. Partnerji v projektu prihajajo iz sedmih evropskih držav: Bolgarije, Romunije, Italije, Španije, Grčije, Estonije in Slovenije.

Projekt preko izmenjave izkušenj, znanj in dobrih praks med ključnimi deležniki v regiji ter med vključenimi projektnimi partnerji išče inovativne rešitve digitalizacije, ki po eni strani ohranjajo in varujejo našo dediščino, hkrati pa jo razvijajo in promovirajo ter uporabniku omogočajo prijazen dostop do nje.

Škofjeloški pasijon je najstarejše ohranjeno dramsko delo v slovenskem jeziku in najstarejša ohranjena režijska knjiga. Hkrati pa je tudi največja gledališka produkcija na prostem v Sloveniji in se uprizarja vsakih šest let, z naslednjo uprizoritvijo leta 2021. Osem let po tem, ko je bil kot prva enota vpisan v slovenski Register nesnovne kulturne dediščine, je bil Škofjeloški pasijon konec leta 2016 kot prvi primer slovenske nesnovne dediščine vpisan tudi na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Škofja Loka, rojstno mesto te žive mojstrovine nacionalnega pomena, predstavlja pravo mesto za gostitev seminarja na temo nesnovne kulturne dediščine, s svojo zasnovo interaktivne Romualdove (Pasijonske) poti pa tudi sama prispeva eno od možnih rešitev in praks digitalizacije nesnovne kulturne dediščine, ki so bile s strani tujih in domačih gostov predstavljene tekom seminarja.

V okviru mednarodnega srečanja projekta CD-ETA, ki poteka med 17. in 19. oktobrom 2017, je bil ključni dogodek, odprt tako za strokovno kot tudi širšo zainteresirano javnost, tematski seminar »Digitalizacija nesnovne kulturne dediščine«, izveden v sredo, 18. oktobra 2017 v Sokolskem domu (Mestni trg 16-17) v Škofji Loki.

Predstavniki vključenih partnerjev iz sedmih evropskih držav so na seminarju predstavili politike in orodja, ki se na področju digitalizacije nesnovne dediščine izvajajo v njihovih regijah in državah ter primere dobrih praks digitalizacije nesnovne dediščine. S strani Slovenskega etnografskega muzeja je bil predstavljen Slovenski register nesnovne kulturne dediščine, s strani studia Proxima pa interaktivni zgodbi Legende Pirana in Romualdova pot, primera interaktivnega vodenja z mobilno aplikacijo Nexto. Kot primer dobre prakse je bil s Hrvaške na seminarju predstavljen tudi Ekomuzej Batana, ki je uvrščen na Unescov seznam najboljših praks ohranjanja nesnovne kulturne dediščine. V popoldanskem delu je bila predstavitev Pasijonskega almanaha, ob 18. uri pa odprtje nove digitalizirane tematske poti poimenovane »Po Romualdovi poti«. Po Romualdovi (Pasijonski) poti se bo lahko posameznik podal s pametnim telefonom ali tablico in na trinajstih točkah spoznaval Škofjo Loko z njenimi znamenitostmi in njegovo najbolj prepoznavno dragocenost, Škofjeloški pasijon.

Prijavite se na naše e-novice!.