Vabilo k sodelovanju - vzpostavitev gorskega kolesarskega omrežja Gorenjske

Na Gorenjskem si že od leta 2015 prizadevamo za celosten in sistemski razvoj kolesarstva na regionalni ravni. Takrat je začel delovati Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK), kot strokovno telo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri Razvojnem svetu gorenjske regije. SORK  združuje predstavnike vseh treh razvojnih agencij na Gorenjskem, BSC Kranj, RAGOR in RA Sora, ter strokovnjake z izkušnjami razvoja kolesarstva. Najprej smo se osredotočili na cestno kolesarstvo in vzpostavili 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih občinah. Prizadevamo si, da bo celotno omrežje v sodelovanju z občinami in Direkcijo RS za infrastrukturo v kratkem v celoti označeno tudi na terenu.

V prihodnje se želimo osredotočiti na gorsko kolesarstvo. Na območju Gorenjske že potekata trasi daljinske Slovenske turnokolesarske poti in turnokolesarske poti Trans Karavanke, ki omogočata eno ali večdnevne izlete. Za gorske kolesarje je na voljo že nekaj poti v naravi, večinoma pa je ta del prepuščen lokalnim entuziastom. Na Gorenjskem delujejo trije bike parki – Kranjska Gora, Krvavec in Vogel.

 

  

Foto: Jošt Gantar                                                                           Foto: arhiv PZS

Skupina SORK je pred kratkim na pobudo Zavoda za gozdove Slovenije, OE Bled sklicala srečanje na temo celostnega pristopa k reševanju izzivov razvoja gorskega kolesarjenja na Gorenjskem. Na sestanku so bili prisotni vsi predstavniki ključnih institucij: ZGS OE Bled in ZGS OE Kranj, Javni zavod Triglavski narodni park, Zavod RS za varstvo narave OE Kranj, Planinska zveza Slovenije ter Turizem Bohinj, ki na območju skupnosti Julijske Alpe že razvija prvo gorsko kolesarsko omrežje. Vsi prisotni smo se strinjali, da je nujen sistemski pristop k reševanju izzivov urejene infrastrukture, ki bo usmerila obisk gorskega in gozdnega prostora za različne uporabnike, in iskanje rešitev v širšem regionalnem območju. Sodelujoči so se strinjali, da je skupina SORK tista, ki naj na regijskem nivoju prevzame koordinacijo urejanja gorskega kolesarstva. Prvi korak skupine SORK je evidentiranje in geolociranje vseh gorskih kolesarskih poti (turnih, gravel, enoslednic …) z opredelitvijo določenih atributov (vrsta in zahtevnost poti, legalnost, upravljalec …). Cilj je prikaz trenutnega omrežja gorsko kolesarskih tras, kar bo osnova za nadaljnjo obravnavo in določitev omrežja, v katerem bo vsaka pot imela določenega upravljalca, pozitivna soglasja pristojnih institucij in dovoljenja lastnikov.

Naša želja je, da združimo interese različnih deležnikov, ki delujemo v istem prostoru - strokovnih institucij, lastnikov zemljišč ter gorskih kolesarjev in vzpostavimo omrežje legalnih gorsko kolesarskih poti z določenim upravljalcem poti. V kolikor ste društvo, organizacija ali posameznik, ki želite legalizirati posamezno gorsko kolesarsko pot, prosimo izpolnite informativno prijavo za sodelovanje pri vzpostavitvi gorsko kolesarskega omrežja Gorenjske.

 

INFORMATIVNA PRIJAVA

Upam, da vam bomo lahko pomagali, svetovali in da nam s skupnimi močmi uspe urediti omrežje legalnih gorskokolesarskih poti, ki bodo skrbno umeščene v prostor ter tako v veselje domačinom in obiskovalcem pri doživljanju Gorenjske.

Za več informacij sva na voljo Barbara Špehar, Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj (barbara.spehar@bsc-kranj.si, tel. 04 28 17 235), in Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (nina.kobal@ragor.si, tel 04 58 17 402).

Na voljo smo tudi na e-naslovu info@gko.si.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.