Vabilo na delavnico za obravnavo akcijskega načrta e-MOPOLI

Spoštovani,

Regionalna razvojna agencija Gorenjske je 1. junija 2018 pridobila projekt sofinanciran s strani sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, programa Interreg Europe 2014–2020, na prioriteti 3: Nizkoogljično gospodarstvo. Naslov transnacionalnega projekta je Električna mobilnost kot spodbujevalec oblikovanja politik za trajnostno mobilnost, akronim e-MOPOLI. Cilji projekta je širitev mobilnosti na alternativna goriva s poudarkom na e-mobilnosti. Eden od rezultatov projekta je priprava akcijskega načrta.

e-MOPOLI Akcijski načrt za spodbujanje trajnostne mobilnosti z alternativnimi gorivi v prometu naslavlja politiko Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, v prednostni osi, ki se glasi: »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, in sicer v prednostni naložbi, ki spodbuja število pametnih javnih/zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja oz. pomanjkanje ostalih ukrepov za spodbujanje mobilnosti na alternativna goriva.

Predlogi za dodane ukrepe za spodbujanje mobilnosti na alternativna goriva navedeni v e-MOPOLI akcijskem načrtu se oblikujejo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Inštitutom za javno zasebno partnerstvo in z drugimi strokovnimi deležniki. Akcijski načrt je predloga za spremembe v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike 2021–2027, za ukrepe, ki spodbujajo mobilnost na alternativne vire goriv.

Vabimo vas na delovno srečanje, ki bo v četrtek, 19. 3. 2020 od 9.00 do 15.00, v prostorih Mestne knjižnice Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj.

Udeležba na delovnem srečanju je brezplačna, na dogodek pa se je mogoče prijaviti preko povezave: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfEsrrycXWXLwSHDRIf60STHJkWMgx-iPRmXtUjz9ksVHm8Q/viewform?usp=sf_link do vključno 12. 3. 2020.

Prijavite se na naše e-novice!.