VABILO NA DELAVNICO ZA OBRAVNAVO AKCIJSKEGA NAČRTA e-MOPOLI, s predlogi spodbujanja mobilnosti na alternativne vire goriv v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, skupaj z Inštitutom za javno zasebno partnerstvo ponovno vabi na razgrnitev e-MOPOLI Akcijskega načrta za spodbujanje trajnostne mobilnosti z alternativnimi gorivi v prometu in na predstavitev uvajanja mobilnosti na alternativne vire energije z javno-zasebnimi partnerstvi. Marca 2020 smo morali delavnico odpovedati zaradi razglasitve pandemije.
Delavnica bo potekala v torek, 8. 9. 2020. Kraj bo naknadno določen glede na število prijavljenih in glede na omejitve glede javne zbiranja zaradi nevarnosti širitve virusa COVID-19.  V kolikor bo delavnica organizirana fizično bo poskrbljeno za varnost z ustrezno razdaljo med sedeži, razkužilom in nošenjem mask, če bo takšno nacionalno priporočilo.
 
Spletna organizacija delavnice je zelo verjetna. V tem primeru se lahko zgodi, da se organizirata 2 krajši spletni delavnici za pokritje vseh tem.
Na kosilo, če bo delavnica potekala fizično, vabljeni vsi udeleženci s predhodno registracijo.
 
Prosimo vas, da se na dogodek registrirate do vključno srede, 20. 8. 2020  TUKAJ.
 
  
PREDSTAVITEV PROJEKTA
 
Regionalna razvojna agencija Gorenjske je 1. 6. 2018 pridobila projekt sofinanciran s strani sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj, programa Interreg Europe 2014-2020, na prioriteti 3: Nizkoogljično gospodarstvo.
 
Naslov transnacionalnega projekta je Električna mobilnost kot spodbujevalec oblikovanja politik za trajnostno mobilnost, akronim e-MOPOLI. Izvajanje projekta zajema dva obdobja v letih: 2,5+2
 
Cilji projekta je širitev mobilnosti na alternativna goriva s poudarkom na e-mobilnosti in sicer s politikami, ki naslavljajo:
      - plačilne sisteme storitev za e-mobilnost
      - prostorsko načrtovanje – lokalizacija, npr.: industrijske cone, P&P sistemi, parkirišča  …
      - uvedba avtobusov in ostalih javnih prevoznih sredstev na elektriko oz. alternativne vire goriv
      - nadgradnja polnilne infrastrukture na alternativne vire goriv (e-polnilnice, vodik, stisnjen
        plin, bio plin …)
      - finančne podpore/sheme za nakup vozil na alternativne vire goriv (država, EU)
      - poslovni modeli (dobre prakse): nišne oblike ponudbe npr. e-taksi, souporabe vozil …
 
Rezultat 2 in pol let je, med drugim, akcijski načrt za spodbujanje mobilnosti na alternativna goriva v obstoječe multi-modalne mobilne sisteme.
 
Rezultat naslednjih dveh let je spremljanje izvajanja akcijskega načrta.
 
Partnerji projekta so iz Italije (2), Latvije (1), Slovenije (1), Norveške (1), Finske (1), Romunije (1), Grčije (1), Belgije (1).
 
e-MOPOLI Akcijski načrt za spodbujanje trajnostne mobilnosti z alternativnimi gorivi v prometu  naslavlja politiko Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, v prednostni osi, ki se glasi: »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi« in sicer v prednostni naložbi, ki naslavlja spodbujanje števila pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja in število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja oziroma pomanjkanje ostalih ukrepov za spodbujanje mobilnosti na alternativna goriva.
 
Predlogi za dodane ukrepe za spodbujanje mobilnosti na alternativna goriva navedeni v e-MOPOLI akcijskem načrtu se oblikujejo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Inštitutom za javno zasebno partnerstvo in z drugimi strokovnimi deležniki. Akcijski načrt je predloga za spremembe v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027, za ukrepe, ki spodbujajo mobilnost na alternativne vire goriv.

 

Prijavite se na naše e-novice!.