Vabljeni k uporabi portala prostorskih podatkov - iRegija Gorenjska

iRegija Gorenjska je geografski informacijski sistem (ali na kratko GIS), ki nam omogoča iskanje, pregledovanje in analize različnih vrst prostorskih informacij za gorenjsko regijo. Vključuje občinske, regijske in državne evidence s prostorsko vsebino. To so poleg preglednih kart v različnem merilu tudi barvni letalski posnetki, okoljevarstvene vsebine (npr. območja Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote), območja kulturne dediščine, prikazana je gospodarska javna infrastruktura in dejanska raba kmetijskih zemljišč. Vzpostavljena je tudi baza kolesarskih povezav na Gorenjskem. Vsebina se redno posodablja in dopolnjuje.

Dostop do portala iRegija Gorenjska je možen na tej povezavi

Več informacij: barbara.spehar@bsc-kranj.si

 

Prijavite se na naše e-novice!.