Vavčerji so nazaj!

12. 2. 2021 je Slovenski podjetniški sklad ponovno objavil vavčerje - spodbude malih vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Zneski za posamični vavčer lahko znašajo od 300 evrov do 9.999 evrov.  S temi sredstvi mikro, mala in srednja podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence ter tako povečajo dodano vrednost na zaposlenega.

Razpisani vavčerji so na voljo kateremukoli mikro, majhnemu ali srednjemu podjetju. Le-ta ima lahko status s.p., godpodarske družbe ali zadruge. Prijavitelj mora imeti sedež v Republiki Sloveniji in na dan oddaje imeti vsaj enega zaposlenega (v primeru s.p. velja tudi samozaposleni nosilec dejavnosti) oz. pet zaposlenih (odvisno od vavčerja). V času oddaje mora imeti tudi poravnane vse obveznosti v povezavi s davki, prispevki in drugih obveznosti do FURS-a. Letošnja novost je, da FURS sam preverja poravnane obveznosti!

Tudi glede dejavnosti, ki naj bi jih prijavitelj opravljal ni omejitev, z izjemo proizvodnje kmetijskih proizvodov oz. akvakulture.

Vavčerji pokrivajo do 60 % upravičenih nastalih in plačanih stroškov ustrezno izbranih zunanjih izvajalcev. Vavčerji se med seboj razlikujejo glede na določen minimalni oz. maksimalni znesek povračila. Pri tem mora prijavitelj te stroške dokazovati s dokazili oz. računi. DDV ni upravičen strošek.

Vavčerji, ki so na voljo:

Več informacij o posameznem vavčerju lahko dobite tudi v prezentaciji iz dogodka VAVČERJI SO NAZAJ!, ki je potekal preko zooma 16. 2. 2021.

Za več informacij sta na voljo SPOT svetovalki v Kovačnici: 069 893 707 ali spot@kovacnica.si.  

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

 

Prijavite se na naše e-novice!.